Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 34
«  Księga Ezechiela 33 Księga Ezechiela 34 Księga Ezechiela 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Synu człowieczy! Prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im:Pasterze! Tak mówi Wszechmocny PAN: Biada pasterzom Izraela, którzy paśli, lecz samych siebie! Czy pasterze nie powinni paść stada? [3] »Sycicie się tłustym mlekiem, odziewacie się w piękną wełnę, zabijacie najlepsze sztuki - a owiec nie pasiecie! [4] »Osłabionej nie posilacie, chorej nie leczycie, rannej nie opatrujecie, odpędzonej nie zawracacie, zagubionej nie szukacie, a silną rządzicie surowo. [5] »Tak rozproszyły się moje owce. Zabrakło im pasterza. Stały się żerem drapieżnych zwierząt. Poszły w rozsypkę! [6] »Błąkały się moje owce po wszystkich górach, po każdym wysokim pagórku; błądziły one po całej ziemi - i nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył. Nie było nikogo, kto by je zechciał odnaleźć! [7] »Dlatego słuchajcie Słowa PANA, pasterze! [8] »Na moje życie - oświadcza Wszechmocny PAN - ponieważ wystawiliście moje owce na łup i wydaliście je na żer drapieżnym zwierzętom; ponieważ musiały obywać się bez pasterza, bo moi pasterze nie troszczyli się o nie, a paśli raczej samych siebie, [9] »to posłuchajcie, pasterze, Słowa PANA! [10] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja zwracam się przeciw pasterzom! Pociągnę ich do odpowiedzialności za moje owce! Odsunę ich od pasienia owiec. Nie będą też pasterze paśli samych siebie! Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już one ich żerem. [11] »Więcej, tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. [12] »Jak pasterz przelicza swe stado w dniu, gdy się owce rozproszą, tak Ja doglądnę mych owiec i wyratuję je z tych wszystkich miejsc, do których zostały rozproszone w dniu zachmurzonym i mrocznym. [13] »Wyprowadzę je spośród ludów. Zbiorę je z przeróżnych krajów. Sprowadzę do ich ziemi. Będę je pasł na górach Izraela, przy jego strumieniach i na wszystkich zasiedlonych obszarach. [14] »Wybiorę im dobre pastwiska. Wyprowadzę na wysokie góry Izraela. Dam im odpocząć na najlepszych niwach. Będą się paść na żyznych wygonach - w górach Izraela. [15] »Ja sam będę pasł moje owce i Ja im zapewnię odpoczynek - oświadcza Wszechmocny PAN. -  [16] »Będę szukał zgubionej, zawracał odpędzoną, opatrywał zranioną, będę wzmacniał chorą, strzegł tłustej i mocnej - będę je pasł i sądził. [17] »A do was, moje owce, tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja będę rozsądzał między owcą a owcą. Wy zaś, barany i kozły, [18] »czy mało wam, że pasiecie się na dobrym pastwisku, że resztę pastwiska tratujecie? Czy mało wam, że pijecie niezmąconą wodę, że pozostałą jej część mącicie?! [19] »Przez was moje owce muszą się paść na podeptanych łąkach i pić zmąconą wodę! [20] »Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny PAN: Oto Ja, Ja sam rozsądzę między owcą tłustą a chudą. [21] »Rozpychaliście się bokami i barkami, bodliście swoimi rogami, aż wypchnęliście wszystkie słabe owce na zewnątrz. [22] »Dlatego przyjdę im na ratunek, nie będą już łupem - i rozsądzę między owcą a owcą. [23] »Ustanowię też nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł - mojego sługę Dawida. On je będzie pasł i On im będzie pasterzem. [24] »Ja, PAN, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie wśród nich panującym - Ja, PAN, tak postanowiłem. [25] »I zawrę z nimi przymierze pokoju. Wytępię z ziemi drapieżną zwierzynę. Będą mogli mieszkać bezpiecznie choćby na pustyni, a spać nawet w lasach. [26] »I zapewnię im, a także obszarom wokół mojego wzgórza, błogosławieństwo. Spuszczę deszcz we właściwym czasie - będzie to deszcz błogosławieństwa! [27] »Drzewa w lasach będą wydawać swe owoce, rola natomiast swój plon. Będą na swej ziemi bezpieczni - i przekonają się, że Ja jestem PAN, gdy połamię drągi ich jarzma i wyratuję ich z ręki ciemięzców. [28] »Już nie będą łupem narodów i nie będą ich już napadać drapieżne zwierzęta tej ziemi. Osiądą bezpieczni - i nikt ich nie będzie straszył. [29] »Zapewnię im pokój w czasie zasiewów, nie będą już cierpieć głodu w kraju ani nie będą w pogardzie u narodów. [30] »Wtedy przekonają się, że Ja, PAN, ich Bóg, jestem z nimi, a oni, dom Izraela, są moim ludem - oświadcza Wszechmocny PAN. [31] »Tak, wy jesteście moimi owcami, owcami mojego pastwiska, ludźmi, a Ja jestem waszym Bogiem - oświadcza Wszechmocny PAN. 
«  Księga Ezechiela 33 Księga Ezechiela 34 Księga Ezechiela 35  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).