Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 35
«  Księga Ezechiela 34 Księga Ezechiela 35 Księga Ezechiela 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN skierował do mnie swoje Słowo tej treści: [2] »Synu człowieczy! Zwróć się ku górze Seir. Prorokuj przeciwko niej. [3] »Powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja jestem przeciwko tobie, góro Seir! Wyciągnę rękę przeciw tobie i zamienię cię w pustkowie i rumowisko. [4] »Twoje miasta uczynię ruiną, a ty będziesz pustkowiem - i przekonasz się, że Ja jestem PAN. [5] »Żywiłaś odwieczną wrogość względem Izraela. W czasie jego niedoli, gdy przyszedł czas rozliczenia za winy, rzuciłaś jego synów na pastwę miecza. [6] »Dlatego, na moje życie - oświadcza Wszechmocny PAN - zawiniłaś przelewem krwi i krew będzie cię ścigać! [7] »Zamienię górę Seir w pustkowie i rumowisko i pozbawię ją nawet przechodniów. [8] »Jej góry napełnię pobitymi. Na twych wzgórzach, w dolinach i rozpadlinach leżeć będą powaleni mieczem. [9] »Zamienię cię w wieczne pustkowia, a twoje miasta nie będą zamieszkane - i przekonacie się, że Ja jestem PAN. [10] »Chełpiłaś się: Oba te narody i kraje będą moje! Obejmiemy je w posiadanie, chociaż PAN tam przebywa. [11] »Dlatego, na moje życie - oświadcza Wszechmocny PAN - postąpię z tobą stosownie do gniewu i zawiści, którym dałaś upust, nienawidząc ich - i dam się poznać wśród nich, gdy będę sądził ciebie. [12] »Wtedy przekonasz się, że Ja, PAN, słyszałem wszystkie obelgi, które kierowałaś przeciw górom Izraela. Drwiłaś: Nareszcie spustoszone! Wydane nam na pożarcie! [13] »Tak, przechwalaliście się przy Mnie i mnożyliście przeciw Mnie butne słowa - a Ja to słyszałem. [14] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Ku uciesze całej ziemi uczynię cię rumowiskiem. [15] »Jak ty cieszyłaś się, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak uczynię tobie. Pustkowiem będziesz, góro Seir i cały Edomie! To ich przekona, że Ja jestem PAN. 
«  Księga Ezechiela 34 Księga Ezechiela 35 Księga Ezechiela 36  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).