Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 36
«  Księga Ezechiela 35 Księga Ezechiela 36 Księga Ezechiela 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela. Powiedz: Góry Izraela, słuchajcie Słowa PANA! [2] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Nieprzyjaciel powiedział o was: Nareszcie! Prastare wzgórza należą do nas! [3] »Dlatego prorokuj: Tak mówi Wszechmocny PAN: Właśnie dlatego, że was spustoszono i zewsząd na was nastawano, chcąc, byście stały się własnością reszty narodów i były tematem ludzkich plotek, [4] »właśnie dlatego słuchajcie, góry Izraela, Słowa Wszechmocnego PANA: Tak mówi Wszechmocny PAN do gór i pagórków, do parowów i dolin, do spustoszonych ruin i do opuszczonych miast, które stały się łupem i pośmiewiskiem dla reszty okolicznych narodów, [5] »właśnie dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Na pewno, i z całym gniewem, przemówię do reszty narodów - w tym do całego Edomu - do tych, którzy przejęli mą ziemię z radością w sercu i z pogardą w duszy, gdy była wystawiona na łup. [6] »Prorokuj więc o ziemi Izraela, powiedz do gór i pagórków, do parowów i dolin: Tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja przemówiłem w mojej żarliwości i w moim wzburzeniu, ponieważ znosiliście pohańbienie ze strony narodów. [7] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Podnoszę do góry mą dłoń: Zapewniam, że narody, które was otaczają, poniosą swe pohańbienie. [8] »Wy natomiast, góry Izraela, wypuścicie gałązki i przyniesiecie owoc Izraelowi, mojemu ludowi, bo zbliża się jego przybycie. [9] »Zajmę się wami, otoczę was troską, będziecie uprawiane i znów obsiewane. [10] »I pomnożę na was ludzi całego domu Izraela - ich wszystkich. Miasta będą zamieszkane, a ruiny odbudowane! [11] »Pomnożę wam ludzi i bydło, rozmnożą się i rozplenią. Osiedlę was jak w waszych dawnych czasach i sprawię, że będzie wam się powodziło lepiej niż na początku - i przekonacie się, że Ja jestem PAN. [12] »I sprowadzę na was ludzi, mój lud, Izrael. Posiądą was oni i będziecie ich dziedzictwem. I nie będą już na was ginąć ich dzieci. [13] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Mówią o was, że pożeracie ludzi i pozbawiacie swój naród dzieci! [14] »Dlatego nie pożresz już ludzi i nie pozbawisz swego narodu dzieci - oświadcza Wszechmocny PAN. -  [15] »I sprawię, że już nie usłyszysz u siebie obelgi narodów i nie będziesz już znosić pohańbienia ze strony innych ludów, nie będziesz też czyniła swego narodu bezdzietnym - oświadcza Wszechmocny PAN. [16] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [17] »Synu człowieczy! Gdy dom Izraela mieszkał w swojej ziemi, skalał ją swym postępowaniem i swoimi czynami - to, co robili wobec Mnie, było jak nieczystość krwawienia miesiączkującej kobiety. [18] »Dlatego wylałem na nich mój gniew za krew, którą przelali w swym kraju, i za skalanie go ich bóstwami. [19] »Rozproszyłem ich wśród narodów. Rozsiałem po różnych krajach. Osądziłem ich według ich postępowania i czynów. [20] »Lecz gdziekolwiek przybyli do narodów, plamili moje święte imię. Bo mówiono o nich: Niby to lud PANA, a jednak stracił swój kraj. [21] »I żal Mi było z powodu mojego świętego imienia, które plamił dom Izraela wśród narodów, do których przybył. [22] »Dlatego powiedz domowi Izraela: Tak mówi Wszechmocny PAN: Ja działam nie ze względu na was, domu Izraela, lecz ze względu na moje święte imię. Splamiliście je wśród narodów, do których przybyliście. [23] »Dlatego uświęcę moje wielkie imię, splamione pośród narodów, bo splamiliście je pośród nich. Narody przekonają się, że Ja jestem PAN - oświadcza Wszechmocny PAN - gdy na ich oczach okażę się święty wśród was. [24] »Zabiorę was spośród narodów. Zgromadzę was ze wszystkich ziem. Sprowadzę was do waszej ziemi! [25] »I pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości. Oczyszczę was też od wszystkich waszych bóstw. [26] »Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. [27] »Mojego Ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. [28] »Zamieszkacie też w ziemi, którą dałem waszym ojcom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. [29] »I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Sprawię urodzaj, zaszumią łany zbóż. I już nigdy nie wydam was na pastwę głodu. [30] »Pomnożę owoce drzew, wzbogacę plony pól, abyście już nie musieli znosić hańby głodu pośród narodów. [31] »Wtedy wspomnicie swoje złe postępowanie i czyny dalekie od tego, co dobre. Będziecie się sobą brzydzić z powodu swych własnych win i z powodu swoich obrzydliwości. [32] »Nie działam ze względu na was - oświadcza Wszechmocny PAN - niech to wam będzie wiadome! Wstydźcie się, wstydźcie za swe postępowanie - wy, domu Izraela! [33] »Tak mówi Wszechmocny PAN: W dniu, gdy was oczyszczę ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i będą odbudowane ruiny. [34] »Ta spustoszona ziemia będzie uprawiana. Już nie będzie pustkowiem w oczach wszystkich przechodniów. [35] »Powiedzą raczej: Ta ziemia, niegdyś spustoszona, stała się jak ogród Eden! Miasta, zrujnowane, spustoszone i zburzone, są znów obwarowane i mają mieszkańców. [36] »I przekonają się narody sąsiadujące z wami, że Ja, PAN, odbudowałem to, co było zburzone, i zasadziłem tam, gdzie były pustki. Ja, PAN, tak postanowiłem - i tak uczynię. [37] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Również o to dam się uprosić domowi Izraela, jeszcze to im uczynię: Pomnożę im ludzi jak owiec. [38] »Będzie ich tyle, co owiec poświęcanych Mi w Jerozolimie, gdy nadchodzą jej święta! Zrujnowane miasta będą pełne ludzi niczym owczych stad - i przekonają się, że Ja jestem PAN. 
«  Księga Ezechiela 35 Księga Ezechiela 36 Księga Ezechiela 37  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).