Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 38
«  Księga Ezechiela 37 Księga Ezechiela 38 Księga Ezechiela 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Synu człowieczy! Zwróć się ku Gogowi w ziemi Magog, głównemu panującemu w Mesech i Tubal - i prorokuj przeciwko niemu. [3] »Powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja występuję przeciwko tobie, Gogu, który jesteś głównym panującym w Mesech i Tubal! [4] »Zawrócę cię! Włożę haki w twoje szczęki! Wyprowadzę ciebie oraz całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielką gromadę, z tarczą i puklerzem, wszystkich dzierżących miecze, [5] »Persję, Etiopię i Put, wszystkich z puklerzami i w hełmach, [6] »Gomer i wszystkie jego wojska, i Bet-Togarmę z zakątków północy wraz ze wszystkimi jej wojskami, liczną armią. [7] »Przygotuj się i czuwaj - ty i cała gromada zebrana wokół ciebie! Stań na ich straży! [8] »Po wielu dniach zostaniesz wezwany. W latach ostatecznych przybędziesz do ziemi uratowanej od miecza. Przybędziesz do ludzi pochodzących z licznych ludów, a zgromadzonych na górach Izraela, które długo były wystawiane na spustoszenie. Przybędziesz do ludzi, którzy zostali wyprowadzeni spośród ludów i razem zamieszkali bezpiecznie. [9] »Wyruszysz, przybędziesz jak burza, jak obłok, by okryć ziemię - ty i wszystkie twoje wojska, i liczne ludy z tobą. [10] »Tak mówi Wszechmocny PAN: W tym to dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi plan: [11] »Wyruszę - postanowisz - na ziemię otwartą, napadnę spokojnych ludzi. Wszyscy oni mieszkają bezpiecznie w miastach bez murów, bez zasuw i bez bram. [12] »Wyruszę na łup, dokonam grabieży, skieruję siły przeciw tym znów zamieszkałym ruinom i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, ludowi, który nabywa bydło i inne dobra, a mieszka w środku świata. [13] »Wtedy Seba i Dedan, kupcy Tarszisz i wszystkie jego młode lwy powiedzą do ciebie: Czy przybyłeś po łup? Czy zebrałeś swe gromady, aby dokonać grabieży, zabrać srebro i złoto, bydło i inne dobra - cały ten wielki łup? [14] »Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i powiedz Gogowi: Tak mówi Wszechmocny PAN: O tym, że mój lud Izrael cieszy się bezpieczeństwem, na pewno będziesz wiedział. [15] »Dlatego przybędziesz ze swojej siedziby, z zakątków północy, ty i liczne ludy z tobą, wszyscy na koniach, wielka gromada, liczne wojsko. [16] »I nadciągniesz przeciw mojemu ludowi Izraelowi jak obłok, który okrywa ziemię. W dniach ostatecznych poprowadzę cię przeciw mojej ziemi po to, aby Mnie poznały narody, bo na ich oczach okażę swą świętość na tobie, Gogu! [17] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni za pośrednictwem moich sług, proroków Izraela, którzy prorokowali w tamtych latach, że cię na nich sprowadzę! [18] »W tym właśnie dniu, w dniu najazdu Goga na ziemię Izraela - oświadcza Wszechmocny PAN - wzbierze we Mnie gniew [19] »i w mojej gorliwości, w moim płomiennym gniewie przemówię. W tym dniu dojdzie w ziemi Izraela do wielkiego trzęsienia! [20] »Zadrżą przede Mną ryby w morzu i ptaki na niebie, zwierzęta na polach i wszystko, co pełza po ziemi - i wszyscy ludzie żyjący na jej obliczu. Wówczas rozpadną się góry, runą urwiska i żaden mur nie ostoi się na ziemi! [21] »I zawołam ku wszystkim moim górom, i wezwę miecz przeciw niemu - oświadcza Wszechmocny PAN - i wówczas miecz każdego zwróci się przeciw jego bratu. [22] »Osądzę go! Dotknę go zarazą i poleje się krew! Spuszczę na niego i na jego wojska, i na liczne ludy, które z nim przybędą, ulewny deszcz i grad kamieni. Spuszczę na niego ogień i siarkę! [23] »Tak okażę moją wielkość i moją świętość. Dam się poznać na oczach licznych narodów. Przekonają się, że Ja jestem PAN. 
«  Księga Ezechiela 37 Księga Ezechiela 38 Księga Ezechiela 39  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).