Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 39
«  Księga Ezechiela 38 Księga Ezechiela 39 Księga Ezechiela 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Prorokuj, synu człowieczy, przeciw Gogowi. Powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja występuję przeciwko tobie, Gogu, który jesteś głównym panującym w Mesech i Tubal! [2] »Zawrócę cię, powlokę i wyciągnę cię z najdalszej północy. Sprowadzę cię na góry Izraela. [3] »Tam wytrącę łuk z twojej lewej ręki oraz strzały z prawej. [4] »Padniesz na górach Izraela - ty i wszystkie twe wojska, i towarzyszące ci ludy. Wydam cię na żer drapieżnym ptakom i dzikiej zwierzynie! [5] »Padniesz na otwartym polu, gdyż Ja tak postanowiłem - oświadcza Wszechmocny PAN. -  [6] »I ześlę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie - i przekonają się, że Ja jestem PAN. [7] »Wśród mojego ludu, Izraela, objawię moje święte imię. I sprawię, że moje święte imię już nie będzie bezczeszczone - i tak przekonają się narody, że Ja jestem PAN, Święty w Izraelu. [8] »To, co zapowiadam, nadchodzi, spełnia się! - oświadcza Wszechmocny PAN. - Nachodzi ten dzień, który zapowiedziałem. [9] »Potem mieszkańcy miast Izraela będą wychodzić, rozniecać ogień i palić zbroje, puklerze i tarcze, łuki i strzały, maczugi i włócznie. Będą tym palić przez siedem lat! [10] »Nie będą już znosili drewna z pola, nie będą wycinać drzew z lasów, ponieważ będą palić uzbrojeniem, łupić swoich łupieżców i plądrować swoich grabieżców - oświadcza Wszechmocny PAN. [11] »W tym właśnie dniu dam Gogowi tam, w Izraelu, miejsce na grób, dolinę przechodniów, na wschód od morza. Zatrzymywać ona będzie przechodniów. Pogrzebią tam Goga wraz z całą jego hordą. Nazwą ją Doliną Hordy Goga. [12] »Dla oczyszczenia kraju dom Izraela grzebać ich będzie przez siedem miesięcy. [13] »Zajęci tym będą wszyscy, bo dzień, gdy zostanę uwielbiony, będzie dla nich pamiętny - oświadcza Wszechmocny PAN. [14] »Wyznaczą nawet służby, które poruszać się będą po kraju, a ich zadaniem będzie oczyszczenie ziemi, pogrzebanie pozostałych szczątków ludzi poległych. Zajmie im to siedem miesięcy! [15] »Kiedy ktoś z tych służb podczas swego obchodu zobaczy ludzkie szczątki, postawi przy nich znak, tak by zajmujący się grzebaniem mogli to uczynić w Dolinie Hordy Goga. [16] »Będzie tam również miasto o nazwie Horda. I tak oczyszczą kraj. [17] »Ty zaś, synu człowieczy - mówi Wszechmocny PAN - wezwij ptaki różnego rodzaju i wszelkie dzikie zwierzęta. Powiedz: Zbierzcie się! Przyjdźcie! Zgromadźcie się zewsząd na ucztę ofiarną, którą Ja wam przygotowuję, na wielką ucztę na górach Izraela. Będziecie jeść mięso oraz pić krew! [18] »Będziecie jeść mięso bohaterów i pić krew panujących na ziemi - baranów i tryków, kozłów i byków, i wszystkich tucznych cielców Baszanu! [19] »Najecie się tłuszczu do syta! Napijecie się krwi do upicia - na uczcie, którą dla was przygotowałem. [20] »Nasycicie się przy moim stole końmi i jeźdźcami, bohaterami i wojownikami - oświadcza Wszechmocny PAN. [21] »Tak zaznaczę moją chwałę wśród narodów. Wszystkie one zobaczą mój sąd oraz rękę, którą położę na nich. [22] »Wtedy dom Izraela przekona się, że Ja, PAN, jestem ich Bogiem - od tego dnia i po wszystkie czasy. [23] »Wówczas narody zrozumieją, że dom Izraela poszedł do niewoli z powodu swej własnej winy, że spotkało ich to za to, że Mi się sprzeniewierzyli. Bo właśnie dlatego zakryłem przed nimi swą twarz, wydałem ich w ręce wroga i wszyscy padli od miecza. [24] »Postąpiłem z nimi stosownie do ich nieczystości i ich nieprawości - zakryłem przed nimi mą twarz. [25] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Już niedługo przywrócę powodzenie Jakubowi. Zmiłuję się nad całym domem Izraela. Okażę żarliwość dla mojego świętego imienia. [26] »Gdy zamieszkają bezpiecznie na swojej ziemi, nikt już nie będzie im zagrażał i przestaną wreszcie znosić hańbę za całe swe wiarołomstwo wobec Mnie. [27] »Gdy sprowadzę ich spośród ludów i zgromadzę ich z ziem ich nieprzyjaciół, to uświęcę się wśród nich na oczach licznych narodów. [28] »Wówczas przekonają się, że Ja, PAN, jestem ich Bogiem. Zrozumieją to, widząc, że wygnałem ich do niewoli wśród narodów, ale też zebrałem ich na ich ziemi i wśród narodów nie pozostawię już nikogo z nich. [29] »Nie zakryję też przed nimi swej twarzy, ponieważ mojego Ducha wyleję na dom Izraela - oświadcza Wszechmocny PAN. 
«  Księga Ezechiela 38 Księga Ezechiela 39 Księga Ezechiela 40  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).