Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 43
«  Księga Ezechiela 42 Księga Ezechiela 43 Księga Ezechiela 44  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie poprowadził mnie do bramy wschodniej. [2] »Tam zobaczyłem chwałę Boga Izraela. Zbliżała się ze wschodu. Jej odgłos był jak szum potężnych wód. Od Jego chwały jaśniała ziemia. [3] »To, na co patrzyłem, przypominało mi widzenie, które miałem, gdy przybył, aby zniszczyć miasto, a także to, którego dostąpiłem nad rzeką Kebar. Upadłem na twarz. [4] »A chwała PANA weszła do świątyni bramą zwróconą ku wschodowi. [5] »Wtedy uniósł mnie Duch i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny. Zobaczyłem, jak chwała PANA wypełnia świątynię! [6] »Wtedy usłyszałem kogoś przemawiającego do mnie ze świątyni. To nie był mój przewodnik, ponieważ ten stał przy mnie. [7] »Synu człowieczy! - usłyszałem. - To jest miejsce mojego tronu, miejsce podnóżka dla moich stóp. Tu zamieszkam na wieki wśród synów Izraela. Dom Izraela nie będzie już kalał mojego świętego imienia - ani lud, ani jego królowie - przez swój nierząd, przez oddawanie czci zwłokom swoich królów, [8] »przez to, że budowali swe domy zbyt blisko moich progów i ustawiali swoje odrzwia zbyt blisko moich odrzwi, tak że tylko ściany oddzielały Mnie od nich. Kalali moje święte imię przez popełnianie obrzydliwości, tak że w końcu pochłonąłem ich w moim gniewie. [9] »Niech teraz oddalą ode Mnie swój nierząd, przestaną czcić zwłoki swoich królów, a wtedy zamieszkam pośród nich na wieki. [10] »Ty, synu człowieczy, ukaż domowi Izraela tę świątynię. Niech ich okryje wstyd z powodu ich win. Niech sobie mierzą jej plan! [11] »A gdy się zaczną rumienić z powodu swoich postępków, to przedstaw im plan świątyni, opowiedz im, jak jest urządzona, pokaż wyjścia i wejścia - tak, cały jej plan! Zapoznaj ich z jej ustawami i porządkami, ze wszystkimi jej przepisami. Wyrysuj ją w ich obecności, by uchwycili się tego planu i wszystkich ustaw świątyni, i zapragnęli ich strzec! [12] »Oto prawo dotyczące świątyni: Cały jej obszar na szczycie góry ma być najwyższą świętością - takie jest właśnie prawo dotyczące świątyni. [13] »Takie natomiast są wymiary ołtarza w łokciach powiększonych o dłoń: zagłębienie wokół ołtarza ma mieć łokieć głębokości i łokieć szerokości. Krawędź zagłębienia ma mierzyć jedną piędź. A taka ma być wysokość ołtarza: [14] »od dolnej podstawy, na gruncie, do dolnego uskoku - dwa łokcie wysokości i łokieć szerokości. Od tego niższego uskoku do uskoku wyższego - cztery łokcie wysokości i jeden szerokości. [15] »Palenisko ma mierzyć cztery łokcie wysokości, a z paleniska dla ofiar mają wystawać w górę cztery narożniki. [16] »Palenisko ma mieć długość dwunastu łokci i szerokość dwunastu łokci, a zatem ma być kwadratowe. [17] »Uskok ma mierzyć czternaście łokci długości na czternaście łokci szerokości z każdej strony. Wokół paleniska ma być listwa wysokości pół łokcia o podstawie jednego łokcia na całej swej długości. Stopnie ołtarza mają być umieszczone po stronie wschodniej. [18] »Następnie powiedział do mnie: Synu człowieczy! Tak mówi Wszechmocny PAN: Takie przepisy dotyczą ołtarza: W dniu, w którym zostanie wykonany, aby składać na nim ofiary całopalne i skrapiać go krwią, [19] »dasz kapłanom lewickim, potomkom Sadoka, mogącym przystępować do Mnie po to, by Mi służyć, cielca z bydła na ofiarę za grzech - oświadcza Wszechmocny PAN. -  [20] »Weźmiesz nieco z jego krwi i pomażesz nią cztery narożniki paleniska, cztery narożniki uskoku oraz listwę wokoło. Tak oczyścisz go od skalania grzechem i dokonasz przebłagania za związane z nim winy. [21] »Następnie weźmiesz cielca ofiary zagrzesznej i spalisz go w wyznaczonym miejscu świątyni, jednak poza świętym obrębem. [22] »Drugiego dnia złożysz kozła bez skazy na ofiarę zagrzeszną. Oczyścisz w ten sposób ołtarz ze związanych z nim grzechów, podobnie jak oczyszczono go ofiarą z cielca. [23] »A gdy dokonasz oczyszczenia z grzechu, złożysz cielca z bydła bez skazy i barana z owiec bez skazy. [24] »Te zwierzęta złożycie na ofiarę przed PANEM. Kapłani posypią je solą i złożą je PANU na ofiarę całopalną. [25] »Przez siedem dni, codziennie, będziesz przygotowywał kozła na ofiarę zagrzeszną. Będziesz też przygotowywał cielca z bydła i barana z owiec bez skazy. [26] »Przez siedem dni należy dokonywać przebłagania za ołtarz, oczyszczać go i w ten sposób całkowicie poświęcić. [27] »A gdy dopełnią się te dni, wówczas ósmego dnia, a potem w dni następne, kapłani będą mogli składać na ołtarzu wasze ofiary całopalne i ofiary pojednania, a okażę wam przychylność - oświadcza Wszechmocny PAN. 
«  Księga Ezechiela 42 Księga Ezechiela 43 Księga Ezechiela 44  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).