Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 44
«  Księga Ezechiela 43 Księga Ezechiela 44 Księga Ezechiela 45  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie poprowadził mnie z powrotem do bramy zewnętrznej świątyni, zwróconej na wschód, lecz była ona zamknięta. [2] »Ta brama będzie zamknięta - powiedział do mnie PAN. - Nie będzie otwierana i nikt przez nią nie przejdzie, ponieważ wszedł przez nią PAN, Bóg Izraela - dlatego będzie zamknięta. [3] »Tylko panujący, przywódca narodu, będzie mógł w niej zasiadać, aby wziąć udział w uczcie ofiarnej przed PANEM. Wejdzie on przez przysionek bramy i wyjdzie tą samą drogą. [4] »Potem poprowadził mnie przez bramę północną przed front przybytku. Spojrzałem i zobaczyłem, jak chwała PANA wypełnia dom PANA! Upadłem na twarz. [5] »Synu człowieczy! - odezwał się do mnie PAN. - Skup się, wytęż wzrok i słuchaj uważnie wszystkiego, co Ja chcę ci przekazać. Weź sobie do serca wszystkie ustawy dotyczące domu PANA, wszystkie przepisy, które się do niego odnoszą i które mówią, jak się zachowywać wchodząc do przybytku i w jaki sposób opuszczać to święte miejsce! [6] »Następnie przekaż domowi buntu, domowi Izraela: Tak mówi Wszechmocny PAN: Dość już wszystkich waszych obrzydliwości, domu Izraela! [7] »Wprowadzaliście cudzoziemców, nieobrzezanych na sercu i nieobrzezanych na ciele, do mojego domu! Skalaliście go w ten sposób. W niewłaściwy sposób składaliście Mi ofiary z pokarmów, tłuszczu i krwi! Swoimi obrzydliwościami złamaliście moje przymierze! [8] »Nie chciało wam się pełnić służby w mojej świątyni. Ich zatrudniliście, by służyli w moim świętym miejscu! [9] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Żaden cudzoziemiec, nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele, nie wejdzie do mojego świętego miejsca! Żaden cudzoziemiec zamieszkały wśród synów Izraela! [10] »Natomiast Lewici, którzy oddalili się ode Mnie, gdy Izrael zbłądził i odszedł ode Mnie, wybierając swe bóstwa, poniosą karę za swoją winę! [11] »Będą w mym świętym miejscu stróżami przy bramach przybytku i stróżami w nim samym. Będą służyli ludowi przy uboju zwierząt na ofiary całopalne i krwawe - będą na usługi ludzi. [12] »Służyli im przed ich bóstwami i przyczynili się do upadku domu Izraela, do tego, że ściągnął on na siebie winę, dlatego podniosłem przeciw nim moją rękę - oświadcza Wszechmocny PAN - i poniosą karę za swą winę. [13] »Nie będą mogli zbliżać się do Mnie ani pełnić funkcji kapłańskich. Nie będzie im wolno zbliżać się do żadnej mojej świętości, żadnej największej świętości, lecz ciążyć na nich będzie piętno obrzydliwości, których się dopuszczali. [14] »Dlatego powierzam im pełnienie służby w przybytku, wszystkie prace, które się w nim wykonuje. [15] »Natomiast kapłani lewiccy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę w moim świętym miejscu, gdy synowie Izraela odstąpili ode Mnie, mogą zbliżać się do Mnie, aby Mi służyć. Ci będą stawać przede Mną, by ofiarować Mi tłuszcz oraz krew - oświadcza Wszechmocny PAN. -  [16] »Będą mogli wchodzić do mojego świętego miejsca i zbliżać się do mojego stołu, by Mi służyć - będą strzec służby dla Mnie. [17] »A gdy przejdą przez bramy dziedzińca wewnętrznego, będą wkładać lniane szaty. W przybytku i w obrębie bram dziedzińca wewnętrznego nie będą mieli na sobie nic, co byłoby z wełny. [18] »Na głowach będą mieli lniane zawoje, a na biodrach lniane spodnie. Nie będą opasywać się niczym, co wywołuje poty. [19] »A gdy będą mieli zamiar wyjść na dziedziniec zewnętrzny, na dziedziniec zewnętrzny do ludu, to najpierw będą musieli zdjąć szaty, w których pełnili służbę. Złożą je w pomieszczeniach świątyni i przywdzieją inne szaty, aby nie przenosić świętości na lud. [20] »Ponadto nie będą golić włosów na głowie ani ich zapuszczać, będą je jedynie strzyc. [21] »Żaden kapłan nie będzie pił wina przed wejściem na dziedziniec wewnętrzny. [22] »Nie będą brać za żonę wdowy ani rozwódki. Mogą pojąć tylko dziewicę z potomstwa domu Izraela. Mogą natomiast pojąć za żonę wdowę po kapłanie. [23] »Będą pouczać mój lud o różnicy między świętym a pospolitym, uczyć go rozróżniać między czystym a nieczystym. [24] »W sprawach spornych będą oni występować jako sędziowie, a sądzić będą według moich praw. We wszystkie moje święta będą przestrzegać moich wskazań i moich ustaw; będą też święcić moje szabaty. [25] »Nie będą dotykać zmarłych, aby się nie zanieczyścić, ale mogą się zanieczyścić przy zwłokach ojca lub matki, syna albo córki, brata lub niezamężnej siostry. [26] »Po swoim oczyszczeniu nie będą jednak pełnić służby jeszcze przez siedem dni. [27] »W dniu, gdy będą wchodzić do świątyni na dziedziniec wewnętrzny, aby tam pełnić służbę, złożą ofiarę zagrzeszną za siebie - oświadcza Wszechmocny PAN. [28] »Kapłani będą posiadali dziedziczną własność, to znaczy Ja będę ich dziedziczną własnością! Poza tym nie będą posiadać własności w Izraelu - Ja jestem ich własnością. [29] »Będą oni mogli spożywać ofiary z pokarmów, zagrzeszne oraz ofiary za przewinienia. Do nich będzie należało to, co zostało obłożone klątwą w Izraelu. [30] »Ponadto do kapłanów należeć będą najlepsze ze wszystkich pierwocin, i to wszelkiego rodzaju. Im przypadać będą także wszelkie szczególne dary składane przez ludzi. Najlepszą cząstkę dzieży przekaż kapłanowi, a wtedy błogosławieństwo spocznie na twoim domu. [31] »Kapłani nie będą spożywać niczego, co padło lub co zostało rozszarpane - ani z ptactwa, ani z bydła. 
«  Księga Ezechiela 43 Księga Ezechiela 44 Księga Ezechiela 45  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).