Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 45
«  Księga Ezechiela 44 Księga Ezechiela 45 Księga Ezechiela 46  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy losem rozdzielicie ziemię na własność dziedziczną, wydzielicie też w niej, jako szczególny dar dla PANA, obszar święty. Będzie on mierzył dwadzieścia pięć tysięcy łokci z zachodu na wschód i dwadzieścia tysięcy łokci z północy na południe. Obszar ten będzie święty w obrębie swych granic. [2] »Z niego na świątynię przeznaczycie kwadratową działkę o wymiarach pięćset na pięćset łokci, otoczoną pasem wolnej przestrzeni o szerokości pięćdziesięciu łokci. [3] »Z tego obszaru również wydzielisz pas mierzący dwadzieścia pięć tysięcy łokci z zachodu na wschód i dziesięć tysięcy łokci z północy na południe. W obrębie tego pasa stanie świątynia z jej miejscem najświętszym. [4] »Ten święty obszar ziemi przeznaczony też będzie dla kapłanów pełniących służbę w świątyni, przystępujących, aby służyć PANU. Prócz tego więc, że będzie tam miejsce na świątynię, będzie to również obszar przeznaczony do zamieszkania przez kapłanów. [5] »Na północ od tego obszaru, na całej jego długości, rozciągać się będzie pas przeznaczony dla Lewitów. Będzie on miał szerokość dziesięciu tysięcy łokci i będzie własnością Lewitów pełniących służbę w świątyni. Tam pobudują swoje miasta do zamieszkania. [6] »Własnością przydzieloną miastu będzie pas ciągnący się przez pięć tysięcy łokci na południe od świętego obszaru, przylegający do niego na całej swej długości. Będzie on należał do całego domu Izraela. [7] »Dla panującego natomiast przeznaczycie ziemię położoną zarówno po stronie zachodniej, jak i po stronie wschodniej świętego obszaru oraz pasa należącego do miasta. Będzie on z obu stron graniczył z tymi obszarami, a swą długością z północy na południe będzie odpowiadał długości jednego z działów od granicy zachodniej do wschodniej. [8] »Będzie to ziemia panującego, jego własność w Izraelu, aby moi panujący nie uciskali już mojego ludu, lecz pozostawili domowi Izraela ziemię stosownie do jego plemion. [9] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Dość tego, panujący Izraela! Koniec z przemocą i uciskiem! Dbajcie o prawo i sprawiedliwość. Przestańcie wywłaszczać mój lud - oświadcza Wszechmocny PAN. -  [10] »Używajcie rzetelnych odważników, rzetelnej efy i rzetelnego batu! [11] »Niech efa i bat będą jednej miary. Bat niech będzie dziesiątą częścią chomera i efa niech będzie dziesiątą częścią chomera, i niech chomer będzie wyznacznikiem miary. [12] »Sykl niech ma dwadzieścia ger; niech dwadzieścia sykli, dwadzieścia pięć sykli i piętnaście sykli będzie dla was jedną miną. [13] »Co do szczególnych darów, ich wysokość ma być następująca: z chomera pszenicy jedna szósta część efy. Z chomera jęczmienia również jedna szósta część efy. [14] »Co do oliwy mierzonej w batach - jedna dziesiąta batu z koru, a od dziesięciu batów - chomer; gdyż dziesięć batów to chomer. [15] »Co do owiec, jedna owca na dwieście, karmiona na żyznych pastwiskach Izraela, na ofiarę z pokarmów, ofiarę całopalną i na ofiary pojednania, dla przebłagania za was - oświadcza Wszechmocny PAN. [16] »Do szczególnych darów na rzecz panującego będzie zobowiązany cały lud Izraela. [17] »Na panującym z kolei będzie spoczywała troska o ofiary całopalne, ofiary z pokarmów i ofiary z płynów. Będą one składane w dni świąteczne, w nowie i szabaty - i we wszystkie święta domu Izraela. Panujący ma dbać o ofiary zagrzeszne, ofiary z pokarmów, ofiary całopalne i ofiary pojednania - dla przebłagania za dom Izraela. [18] »Tak mówi Wszechmocny PAN: W pierwszym miesiącu, w pierwszym dniu tego miesiąca, weźmiesz cielca z bydła bez skazy i oczyścisz z grzechu świątynię. [19] »Kapłan weźmie nieco z krwi ofiary zagrzesznej i pomaże nią odrzwia przybytku, cztery narożniki podstawy ołtarza oraz odrzwia bramy dziedzińca wewnętrznego. [20] »To samo uczynisz w siódmym dniu tego miesiąca, mając na uwadze każdego, kto zgrzeszył przez przeoczenie lub uczynił to w swojej prostocie. W ten sposób dokonacie przebłagania za przybytek. [21] »W pierwszym miesiącu, w czternastym dniu miesiąca, będziecie obchodzili Święto Paschy. Przez siedem dni będziecie jedli przaśniki. [22] »W tym dniu panujący przygotuje cielca na ofiarę zagrzeszną - za siebie i za cały lud. [23] »Przez siedem dalszych dni tego święta przygotowywać będzie na ofiarę całopalną dla PANA siedem cielców i siedem baranów bez skazy - codziennie, przez siedem dni - a na ofiarę zagrzeszną kozła, każdego dnia. [24] »Na ofiarę z pokarmów przygotuje natomiast efę do cielca i efę do barana, i hin oliwy na efę. [25] »W siódmym miesiącu, w piętnastym dniu tego miesiąca, to jest w czasie święta, panujący będzie przygotowywał ofiary podobne jak te, i tak przez siedem dni. Będzie przygotowywał takie same ofiary zagrzeszne, całopalne, z pokarmów - z taką samą ilością oliwy. 
«  Księga Ezechiela 44 Księga Ezechiela 45 Księga Ezechiela 46  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).