«  Księga Ezechiela 5 Księga Ezechiela 6 Księga Ezechiela 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN skierował do mnie takie Słowo: [2] »Synu człowieczy! Skieruj wzrok ku górom Izraela i prorokuj przeciwko nim! [3] »Powiedz: Góry Izraela! Słuchajcie Słowa Wszechmocnego PANA! Tak mówi Wszechmocny PAN do gór, pagórków, strumieni i dolin: Oto Ja, Ja sam sprowadzam na was miecz! Zniszczę pobudowane na was świątynki! [4] »Opustoszeją wasze ołtarze, pójdą w drzazgi wasze słupy, a zabitych na was położę przed waszymi posążkami! [5] »Tak, pokładę trupy synów Izraela przed ich posążkami! Porozrzucam wasze kości dookoła waszych ołtarzy! [6] »Na obszarach zamieszkanych miasta będą spustoszone, a świątynki poniszczone. Zionąć one będą pustką! Wasze ołtarze będą zbezczeszczone i rozbite. Przyjdzie kres na wasze bóstwa! Ścięte będą wasze słupy i zmiecione wasze dzieła! [7] »A zabici leżeć będą pośród was. Przekonacie się, że Ja jestem PAN! [8] »Pozostawię wam jednak zbiegów. Unikną oni miecza, a będą przebywać wśród narodów, bo rozproszę was po różnych krajach. [9] »Wtedy wasi zbiedzy wspomną o Mnie, tam, wśród narodów, gdzie będą wygnańcami. Przypomną sobie, jak byłem złamany przez ich cudzołożne serce, odwrócone ode Mnie, i przez ich cudzołożne oczy, oglądające się za bóstwami. Wówczas poczują wstręt do siebie z powodu niegodziwości, której się dopuszczali przy wszystkich swych obrzydliwościach. [10] »Przyznają też, że Ja, PAN, nie na darmo zapowiadałem, że sprowadzę na nich to nieszczęście. [11] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Klaśnij w dłonie, tupnij nogą i powiedz: Biada wszystkim niegodziwym ohydztwom domu Izraela! Padną one od miecza, głodu i zarazy! [12] »Ten, kto będzie daleko, umrze od zarazy! Ten, kto będzie blisko, padnie od miecza! Kto pozostanie i jakoś się uchowa, umrze z głodu! Tak wywrę na nich mój gniew! [13] »Przekonają się, że Ja jestem PAN, gdy ich trupy zalegną pomiędzy ich posążkami, wokół ołtarzy na każdym wyższym wzgórzu, na wszystkich wierzchołkach gór, pod każdym zielonym drzewem i pod każdym bujnym terebintem, w miejscach, w których spalali kadzidła dla zjednania sobie swoich posążków! [14] »Tak, wyciągnę przeciw nim rękę i uczynię ich kraj pustkowiem, nieużytkiem od pustyni po Riblatę - wszędzie, gdzie wcześniej mieszkali! I przekonają się, że Ja jestem PAN. 
«  Księga Ezechiela 5 Księga Ezechiela 6 Księga Ezechiela 7  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).