«  Księga Ezechiela 6 Księga Ezechiela 7 Księga Ezechiela 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Przemów, synu człowieczy: Tak mówi Wszechmocny PAN do ziemi Izraela: Nadszedł kres! Nadszedł kres dla czterech krańców tej ziemi! [3] »Wkrótce spotka cię kres! Ześlę na ciebie mój gniew! Osądzę cię według twych czynów, dotknę cię skutkami twych obrzydliwości! [4] »Nie drgnie nad tobą z litości moje oko ani cię nie oszczędzę! Przeciwnie, odpłacę ci według twych czynów, twoje obrzydliwości boleśnie dotkną ciebie - i przekonacie się, że Ja jestem PAN. [5] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Nadchodzi! Nieszczęście za nieszczęściem! [6] »Przyszedł koniec! Nadszedł kres! Ocknął się - przeciwko tobie! Oto nadszedł! [7] »Przyszła kolej - na ciebie, mieszkańcu tej ziemi! Nadeszła pora! Bliski jest dzień - zamieszania, nie pląsów na górach! [8] »Tak! Wkrótce dotknę cię moim wzburzeniem, wywrę na tobie mój gniew, osądzę cię według twych czynów, dotknę cię skutkami twych obrzydliwości! [9] »Nie drgnie nad tobą z litości moje oko ani cię nie oszczędzę! Odpłacę ci według twych czynów, twoje obrzydliwości dotkną ciebie - i przekonacie się, że to Ja, PAN, wymierzam cios! [10] »Oto ten dzień! Nadszedł! Przyszła kolej! Zakwitło bezprawie, puszcza pąki zuchwalstwo! [11] »Przemoc wyrosła w rządy bezbożności! Nie [pozostanie jednak nic] po nich: ani po ich obfitości, ani po ich bogactwie, ani po ich świetności! [12] »Nadeszła pora, zbliżył się dzień! Kto kupuje - niech się nie cieszy. Kto sprzedaje - niech nie rozpacza. Gniew spadnie na bogactwo tej ziemi! [13] »Tak, kto sprzedał, nie wróci do tego, co sprzedane, choćby nawet żył nadal - nie wróci, bo ten wyrok odnosi się do wszystkich. Nikt, z powodu swej winy, nie uchroni życia! [14] »Zadęli już w trąby, niby wszystko gotowe, lecz nikt nie rusza do bitwy! To dlatego, że mój gniew objął wszystko! [15] »Od zewnątrz miecz, od wewnątrz zaraza i głód! Kto na polu - ten padnie od miecza, a kto w mieście, tego zniszczy głód albo zaraza. [16] »I choćby uszli zbiedzy, i ukryli się w górach jak gołębie w szczelinach skalnych - wszyscy będą jęczeć, każdy nad swą winą! [17] »Opadną wszystkie ręce, mokre będą wszystkie kolana. [18] »Przywdzieją włosiennice i ogarnie ich drżenie. Na wszystkich twarzach pojawi się wstyd, a na wszystkich głowach - łysina. [19] »Swoje srebro wyrzucą na ulicę, a ich złoto będzie nieczystością. Srebro ani złoto nie zdoła ich ochronić w tym dniu gniewu PANA! Nie zaspokoją one ich głodu, nie napełnią żołądka, bo były im przynętą do bezprawia. [20] »Z Jego pięknej ozdoby zrobili pożywkę dla swej pychy, odlali z niej swe obrzydliwe i ohydne bóstwa! Dlatego uczynię ją przez nich nieczystą. [21] »Wydam ją w rękę obcych na łup, stanie się zdobyczą bezbożnych, a ci ją zbezczeszczą! [22] »Odwrócę od nich swą twarz, dlatego zbezczeszczą mój skarb, wedrą się do niej łupieżcy i ją zbezczeszczą! [23] »Przygotuj łańcuch! Bo ziemia jest pełna wyroków wydanych na niewinnych, a miasto pełne jest przemocy! [24] »Sprowadzę na nich najgorsze z narodów! Ci opanują ich domy. Skończę z pychą pyszałków i zbezczeszczę ich święte miejsca! [25] »Nadchodzi udręka! Będą szukać pokoju, lecz nie znajdą. [26] »Nadejdzie klęska za klęską, zła wieść za złą wieścią. Nie znajdą odpowiedzi u proroka, nie będzie pouczeń od kapłana, zabraknie rady u starszych. [27] »Król będzie w żałobie, książę zdruzgotany, a ręce prostego ludu niespokojne. Postąpię z nimi według ich czynów, według stosownych praw ich osądzę - i przekonają się, że Ja jestem PAN. 
«  Księga Ezechiela 6 Księga Ezechiela 7 Księga Ezechiela 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).