«  Księga Ozeasza 11 Księga Ozeasza 12 Księga Ozeasza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(12:2) Efraim pasie się wiatrem, cały dzień pogania wiatr pustyni. Mnoży kłamstwo i gwałt. Sprzymierza się z Asyrią i oliwę śle Egiptowi. [2] »(12:3) Pan wiedzie spór z Judą, ukarze Jakuba stosownie do jego dróg, odpłaci mu według jego czynów. [3] »(12:4) Już w łonie matki przechytrzył swego brata, a w sile wieku zmagał się z Bogiem. [4] »(12:5) Mocował się z aniołem - i zwyciężył. Płakał - i dostąpił miłosierdzia. W Betel - tam spotkał Boga i tam razem z Nim rozmawiał. [5] »(12:6) A był to JHWH, Bóg Zastępów, JHWH - pod tym imieniem sławny. [6] »(12:7) Ty więc zawróć do swego Boga, zabiegaj o wierność i prawo, w swym Bogu pokładaj nadzieję - zawsze! [7] »(12:8) Kanaan! W jego ręku fałszywe szale, lubi oszukiwać! [8] »(12:9) A Efraim na to: Owszem, wzbogaciłem się, zdobyłem bogactwo. Lecz w tym, co osiągnąłem, nie dopatrzono się grzechu, który obciążałby mnie jakąś winą! [9] »(12:10) Lecz Ja, PAN, jestem twoim Bogiem od czasów ziemi egipskiej. Znów cię umieszczę w namiotach, tak jak za dni spotkania. [10] »(12:11) Przemawiałem do proroków - to Ja mnożyłem widzenia. Za pośrednictwem proroków mówiłem w przypowieściach. [11] »(12:12) W Gileadzie panuje nieprawość! Ach, jaką marnością się stali! W Gilgal z byków składają ofiary! Ich ołtarze są też jak kupy kamieni ułożone przy bruzdach na polach. [12] »(12:13) Uciekł Jakub na pola Aramu, tam Izrael służył w zamian za żonę, w zamian za kobietę pilnował owiec. [13] »(12:14) A PAN przez proroka wyprowadził Izrael z Egiptu, pilnował go za pośrednictwem proroka. [14] »(12:15) Lecz Efraim drażnił Go nad wyraz gorzko, dlatego krew, którą przelał, pozostawi na nim i odpłaci mu jego Pan za zniewagi. 
«  Księga Ozeasza 11 Księga Ozeasza 12 Księga Ozeasza 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).