«  Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14 Księga Joela 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zawróć, Izraelu, do PANA, swego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę! [2] »Weźcie z sobą słowa i zawróćcie do PANA! Powiedzcie do Niego: Zdejmij z nas całkowicie winę i przyjmij nasze wyznanie, ponieważ chcemy przynieść owoce naszych warg. [3] »Asyria nas nie zbawi! Nie dosiądziemy koni i nie powiemy już: Nasz Boże! do dzieła naszych rąk. Bo u Ciebie sierota znajduje miłosierdzie. [4] »Uleczę ich odstępstwo, pokocham z całą chęcią, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. [5] »Będę dla Izraela jak rosa, rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak Liban. [6] »Strzelą jego gałązki i będzie dorodny jak oliwka, a swoją woń wyda jak Liban. [7] »W Jego cień wrócą mieszkańcy, zaczną uprawiać zboże, zakwitną jak winorośl, będą sławni jak wino Libanu. [8] »Efraimie! Cóż mi do bóstw?! Ja upokorzyłem i Ja go doglądnę! Ja jestem jak cyprys zielony, swój owoc masz dzięki Mnie. [9] »Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech pozna; gdyż drogi PANA są proste - i chodzą nimi sprawiedliwi, a niegodziwi upadają na nich. 
«  Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14 Księga Joela 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).