«  Księga Ozeasza 3 Księga Ozeasza 4 Księga Ozeasza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie słowa PANA, synowie Izraela, gdyż Pan wnosi sprawę przeciw mieszkańcom kraju. Bo nie ma w kraju ani wierności, ani miłosierdzia, nie ma w kraju uznania dla Boga. [2] »Jest za to przekleństwo, oszustwo, mord, kradzież, cudzołóstwo - to rozmnożyło się i bożek prześciga się z bożkiem. [3] »Dlatego smuci się ziemia, marnieją jej mieszkańcy, ubywa polnej zwierzyny, ptactwa na polach, a także ryb w morzach. [4] »I co? Niech nikt nie oskarża i niech nikt nie osądza?! Z tobą, tak, z tobą, mam sprawę, kapłanie! [5] »Potykasz się dniem i nocą, a wraz z tobą potyka się prorok - i zniszczyłeś swój lud! [6] »Mój lud jest wystawiany na zgubę z powodu braku poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie! Odrzucę cię! Nie będziesz mi kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o Prawie swego Boga, Ja też zapomnę o twych dzieciach. [7] »Im więcej kapłanów, tym więcej Mi grzeszą, swą chwałę zamienili w hańbę. [8] »Żyją z grzechu mego ludu i ku ich winie kierują swe pragnienia. [9] »Lecz podobnie jak z ludem stanie się z kapłanem: nawiedzę go za jego drogi i odpłacę mu za jego czyny. [10] »Będą jedli, lecz nie nasycą się, będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, gdyż opuścili PANA, aby pilnować nierządu. [11] »Wino i moszcz odbierają rozum. [12] »Mój lud pyta o radę drewno! Jego gałązka oznajmia mu odpowiedź! To duch nierządu go zwodzi - i cudzołożą, wyłamując się spod władzy swego Boga. [13] »Na szczytach gór składają ofiary i na pagórkach spalają kadzidła, pod dębem, pod topolą i pod terebintem - bo przyjemny jest ich cień - dlatego wasze córki uprawiają nierząd, a wasze synowe cudzołożą. [14] »Trudno karać wasze córki za to, że uprawiają nierząd, albo synowe za to, że cudzołożą, skoro oni sami odchodzą na bok z nierządnicami i z kapłankami składają ofiary, a lud, nie rozumiejąc niczego, upada. [15] »Skoro ty uprawiasz nierząd, Izraelu, niech przynajmniej Juda nie ściąga na siebie winy! Nie chodźcie więc do Gilgal i nie pielgrzymujcie do Bet-Awen, i nie przysięgajcie: Jak żyje PAN! [16] »Owszem, Izrael opiera się jak uparta krowa, lecz wkrótce PAN będzie ich pasł jak jagnię na otwartej przestrzeni. [17] »Efraim zaprzyjaźnił się z bóstwami! Dajcie mu spokój! [18] »Gdy skończy się trunek, nurzają się w nierządzie, delektują się hańbą bezwstydu. [19] »Przygniecie ich wiatr swoimi skrzydłami, zawstydzą się z powodu swych ołtarzy. 
«  Księga Ozeasza 3 Księga Ozeasza 4 Księga Ozeasza 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).