«  Księga Ozeasza 5 Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chodźcie, zawróćmy do PANA! Tak, On nas rozszarpał, ale też uleczy, zranił nas, ale nas też opatrzy! [2] »Po dwóch dniach nas wskrzesi, trzeciego dnia nas podniesie - i będziemy żyć przed Jego obliczem. [3] »Poznawajmy, usilnie starajmy się poznać PANA. Jego nadejście jest tak pewne jak nastanie świtu, On odświeży nas jak deszcz, jak późny deszcz, który ożywia ziemię! [4] »Co mam ci uczynić, Efraimie? Co mam ci uczynić, Judo? Przecież wasze miłosierdzie jest jak obłok o poranku, jak rosa, która szybko znika. [5] »Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem wypowiedziami moich ust, mój sąd wzejdzie nad wami jak światło. [6] »Gdyż miłosierdzia chcę, nie ofiary, waszego poznania Boga bardziej niż całopaleń. [7] »Lecz oni jak Adam podeptali przymierze! O, jak Mi się sprzeniewierzyli! [8] »Gilead to miasto czyniących nieprawość, miejsce naznaczone śladami krwi. [9] »Zgraja kapłanów, jak zaczajona banda, morduje na drodze do Sychem. O tak, przeprowadzają swój ohydny plan! [10] »W domu Izraela widziałem okropne rzeczy. Straszny nierząd u Efraima! Izrael się splamił. [11] »Również dla ciebie, Judo, wyznaczone jest żniwo, gdy przywrócę powodzenie mojemu ludowi! 
«  Księga Ozeasza 5 Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).