«  Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7 Księga Ozeasza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy będę leczył Izraela, wtedy ujawni się wina Efraima i całe zło Samarii. Gdyż popełniają oszustwa! Złodziej plądruje domy, na zewnątrz rabuje banda. [2] »Wcale nie myślą w swoim sercu, że Ja pamiętam każde ich zło. Lecz wkrótce otoczą ich zewsząd ich czyny, dotrą przed moje oblicze! [3] »Królowie cieszą się ich złem, książęta zaś ich oszustwami. [4] »Wszyscy są cudzołożnikami. Są niczym rozpalony piec, piekarz nie musi go rozpalać, gdy, po zagnieceniu ciasta, czeka, aż się zakwasi. [5] »Królowie co dzień schorowani, książęta rozpaleni winem, do naśmiewców wyciągają ręce. [6] »Tak, rozpalone jest jak piec ich serce. Nocą uśpiony jest ich gniew, lecz o poranku - bucha płomieniem! [7] »Każdy z nich zionie żarem jak piec - i pożerają swoich władców. Wszyscy królowie poupadali. Nikt z nich nie woła do Mnie. [8] »Efraim? Zmieszał się on z narodami! Efraim stał się jak nie obrócony placek. [9] »Obcy pożarli jego siłę, a on nic o tym nie wie; siwizna go przyprószyła - a on nic o tym nie wie. [10] »Pycha Izraela świadczy przeciwko niemu. Nie nawracają się do PANA, swego Boga, i nie szukają Go mimo swego stanu. [11] »Efraim stał się jak gołąb głupi, bez rozumu! Wzywali Egipt, poszli do Asyrii! [12] »Kiedy tak krążą, rozepnę nad nimi sieć, ściągnę ich w dół niczym schwytane ptaki, ukarzę ich po siedmiokroć za ich zło. [13] »Biada im, że uciekli ode Mnie! Zguba im za ich bunt wobec Mnie. Ja ich wykupuję, a oni głoszą o Mnie kłamstwa! [14] »Nie wołają też do Mnie w swym sercu, choć jęczą [do bóstw] na swych łożach, kaleczą się, bo chcą zboża i moszczu - odstępują ode Mnie. [15] »Ja ich ćwiczyłem, wzmacniałem ich ramiona, a oni knuli zło przeciw Mnie! [16] »Wrócą pod jarzmo! Bo stali się jak zawodny łuk. Ich książęta padną od miecza z powodu zuchwałych słów. Będą się z nich za to wyśmiewać w ziemi egipskiej. 
«  Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7 Księga Ozeasza 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).