«  Księga Ozeasza 8 Księga Ozeasza 9 Księga Ozeasza 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie ciesz się, Izraelu! Nie wesel się jak ludy, gdyż odstąpiłeś w nierządzie od Boga, lubiłeś, gdy na klepiskach płacono ci za nierząd! [2] »Lecz klepiska i tłocznie już ich nie wykarmią, a moszcz okaże się zawodny. [3] »Nie pozostaną w ziemi PANA! Efraim pójdzie do Egiptu, w Asyrii będzie jadł nieczysty pokarm. [4] »Nie będą w ofierze wylewać wina dla PANA, nie sprawią Mu przyjemności swoimi ofiarami. Będzie to dla nich niczym chleb żałoby - kto go spożyje, stanie się nieczysty. Tak, swoim chlebem zaspokoją tylko swój głód, nie przyniosą go do domu PANA. [5] »Co będziecie robili, kiedy przyjdą święta? Czym to się zajmiecie w świąteczny dzień PANA? [6] »Bo choćby nawet uszli z powodu spustoszenia, Egipt ich pozbiera, a Memfis pogrzebie. Ich srebrne kosztowności przypadną pokrzywie, a w ich namiotach rozgości się głóg. [7] »Nadeszły dni nawiedzenia! Nadeszły dni odpłaty! Przekona się Izrael, czy prorok jest głupcem i czy szaleńcem jest człowiek mający ducha - a stanie się to z powodu twojej wielkiej winy i z powodu twojej wielkiej wrogości. [8] »Czy Efraim jest stróżem? Czy prorokiem u mego Boga? Sidło ptasznika jest na wszystkich jego drogach, a wrogość w domu jego Boga. [9] »Pogrążyli się w zepsuciu jak za dni Gibei. Lecz On wspomni ich winę, nawiedzi ich za grzechy. [10] »Izrael był dla Mnie jak winne grona na pustyni. Traktowałem z początku waszych ojców jak wczesną figę na figowcu. Lecz potem przyszli do Baal-Peor i poświęcili się hańbie! I stali się ohydztwem jak to, co pokochali. [11] »Efraim? Niczym ptak uleci jego chwała - nie będzie noworodków ani kobiet przy nadziei, ani nawet poczęcia. [12] »A nawet gdyby synów odchowali, to im ich uśmiercę, nikt im nie zostanie. Biada im, gdy się od nich odwrócę! [13] »Efraim, jak widziałem, wystawi córki na łup, a swoich synów Efraim wyprowadzi na ścięcie. [14] »Daj im, PANIE, co masz im dać: niepłodne łono i piersi wyschnięte! [15] »Całe ich zło zaczęło się już w Gilgal! Tak, tam ich odrzuciłem. Za ich zło wypędzę ich z mego domu. Nie będę ich już kochał - wszyscy ich książęta to zwykli buntownicy! [16] »Efraim powalony. Jego korzeń - suchy. Owocu nie urodzi - a gdyby urodził, uśmiercę skarby ich łona. [17] »Mój Bóg ich odrzuci, bo Go nie słuchali - i będą tułaczami wśród narodów. 
«  Księga Ozeasza 8 Księga Ozeasza 9 Księga Ozeasza 10  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).