«  Księga Joela 1 Księga Joela 2 Księga Joela 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zadmijcie w róg na Syjonie! Zatrąbcie na alarm na mej świętej górze! Drżyjcie, mieszkańcy ziemi! Nadchodzi dzień PANA! Tak! Jest już bliski! [2] »To dzień ciemności i mroku, obłoków i gęstych chmur. Nadciąga lud! Wielki i potężny. Zalewa góry niczym zorza światłem! Podobnego nie było wcześniej i po nim nie będzie większego - do najdalszych pokoleń. [3] »Przed nim ogień, który zżera wszystko, za nim - straszna pożoga. Przed nim ziemia jest jak ogród Eden, po nim jak step - spustoszona! Nie ma też przed nim ucieczki! [4] »Lud ten wyglądem przypomina konie, pędzi niczym rumaki! [5] »Słychać turkot rydwanów, skaczą one po szczytach gór - jak trzaskający płomień ognia, gdy trawi ściernisko; prą jak potężny lud w zwartym szyku bitewnym. [6] »Ludzie przed nimi mdleją. Twarze bledną ze strachu. [7] »A ci biegną silni i straszni, forsują mury jak doświadczeni w boju - i każdy idzie swą drogą. Nie zbacza ze swojej ścieżki. [8] »Nie potrąca jeden drugiego. Każdy podąża swym torem. Jeśli któregoś powali pocisk, inny staje w wyłomie. [9] »Obiegają miasto. Forsują mury. Wspinają się na domy. Włamują się przez okna jak złodzieje. [10] »Drży przed nimi ziemia. Trzęsie się niebo. Ciemnieją słońce i księżyc. Gwiazdy tracą swój blask. [11] »A PAN rzuca rozkaz swojemu wojsku - ogromny jest Jego obóz! Potężny wykonawca Jego rozkazu! O tak! Wielki jest dzień PANA! Straszny! Kto zdoła go przetrwać? [12] »Lecz nawet teraz - oświadcza PAN - zawróćcie do Mnie całym swoim sercem: w poście, z płaczem i z żalem! [13] »Rozdzierajcie swe serca, a nie tylko szaty! Zawróćcie do PANA, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen łaski, litościwy w obliczu nieszczęścia! [14] »Kto wie? Może zmieni zdanie? Może się zlituje, pozostawi błogosławieństwo, ofiarę z pokarmów i płynów dla PANA, waszego Boga? [15] »Zadmijcie w róg na Syjonie! Ogłoście święty post! Zwołajcie zgromadzenie! [16] »Wezwijcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci - i niemowlęta karmione piersią! Niech z komnaty wyjdzie pan młody i panna młoda spoza zasłony! [17] »Niech słudzy PANA, kapłani, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem. Zmiłuj się - niech powiedzą - nad swym ludem, PANIE, i nie wydawaj swego dziedzictwa na hańbę! Niech narody nie panują nad nim! Dlaczego mają drwić pomiędzy ludami: Gdzie się podział ich Bóg? [18] »I w PANU wezbrała żarliwość o Jego ziemię, postanowił oszczędzić swój lud. [19] »Oto, co ogłosił PAN swojemu ludowi: Ześlę wam zboże i moszcz, ześlę wam oliwę - i nasycicie się tym. Nie wydam was już na hańbę wśród narodów. [20] »Oddalę też od was wroga z północy. Zapędzę go do ziemi suchej i pustej. Jego straż przednia skończy w Morzu Wschodnim, a jego tylna w Zachodnim. Rozejdzie się po nim smród, zostanie tylko odrażająca woń, bo był potężny w swym dziele. [21] »Nie bój się, ziemio! Ciesz się i wesel! Bo PAN spotężniał w swym dziele! [22] »Nie bójcie się, polne zwierzęta, zielenią się pastwiska na stepie! Drzewa wydały owoce, obrodziły winorośl i figowiec! [23] »I wy, dzieci Syjonu, radujcie się i weselcie w PANU, waszym Bogu! Gdyż dał wam nauczyciela sprawiedliwości i spuścił wam deszcz jesienny i wiosenny - jak wcześniej. [24] »I klepiska będą pełne ziarna, tłocznie spłyną moszczem i oliwą. [25] »I wynagrodzę wam straty lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, gąsienica i śnieć - moje wielkie wojsko, które wyprawiłem na was. [26] »Wtedy nareszcie najecie się do syta i uwielbicie imię PANA, waszego Boga, który dokonał z wami cudów! Mój lud na wieki nie zazna już wstydu. [27] »Wówczas przekonacie się, że Ja jestem pośród Izraela, że Ja, PAN, jestem waszym Bogiem i innego nie ma - a mój lud nie zazna już wstydu na wieki. [28] »(3:1) A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież - widzenia. [29] »(3:2) Również na sługi i na służące wyleję wówczas mego Ducha. [30] »(3:3) I ukażę znaki na niebie i ziemi, krew i ogień, i słupy dymu. [31] »(3:4) Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień PANA - wielki i straszny! [32] »(3:5) Wtedy każdy, kto wezwie imienia PANA, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon, w Jerozolimie, będzie wybawienie - jak powiedział PAN - i wśród ocalałych, których PAN zawezwie. 
«  Księga Joela 1 Księga Joela 2 Księga Joela 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).