«  Księga Joela 2 Księga Joela 3 Księga Amosa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(4:1) Bo właśnie w tych dniach i w tym czasie, gdy odmienię los Judy i Jerozolimy, [2] »(4:2) zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata. Tam będę się z nimi sądził z powodu mego ludu i mego dziedzictwa, Izraela, które rozproszyli między narodami, a moją ziemię podzielili. [3] »(4:3) Również o mój lud rzucali losy: sprzedawali chłopca za nierządnicę, a dziewczynę za wino - i pili. [4] »(4:4) A wy, czy macie coś do Mnie, Tyrze i Sydonie, i wszystkie okręgi filistyńskie? Czy chcecie Mi za coś odpłacić? A jeśli chcecie Mi za coś odpłacić, to bardzo szybko zwrócę tę odpłatę na waszą własną głowę! [5] »(4:5) Gdyż zabraliście moje srebro i złoto, moje cenne klejnoty wnieśliście do swoich świątyń. [6] »(4:6) A niewolników z Judy i z Jerozolimy sprzedaliście Grekom, by ich oddalić od ojczyzny. [7] »(4:7) Lecz Ja obudzę ich w miejscach, do których ich sprzedaliście, a waszą zapłatę zwrócę na waszą głowę! [8] »(4:8) Waszych synów i córki sprzedam synom judzkim, a oni sprzedadzą ich Sabejczykom, ludowi dalekiemu - gdyż tak Ja, PAN, nakazałem. [9] »(4:9) Ogłoście wśród narodów: Poświęćcie się na wojnę! Pobudźcie walecznych! Niech ruszą do walki wszyscy wojownicy! [10] »(4:10) Przekujcie swe lemiesze na miecze, a swoje sierpy na dzidy! Kto słaby, niech powie: Jestem mocny! [11] »(4:11) Śpieszcie też z pomocą, okoliczne narody! Zbierzcie się tam! PANIE! Sprowadź swych walecznych! [12] »(4:12) Niech powstaną i wyruszą narody do Doliny Jehoszafata, gdyż tam zasiądę, by sądzić wszystkie okoliczne narody. [13] »(4:13) Zapuśćcie sierp! Dojrzało żniwo! Chodźcie, depczcie! Tłocznia pełna! Przelewają się kadzie - o, wielka jest ich niegodziwość! [14] »(4:14) Tłumy, wielkie tłumy w Dolinie Rozstrzygnięcia! Tak! Bliski jest dzień PANA w Dolinie Rozstrzygnięcia! [15] »(4:15) Słońce i księżyc pociemnieją, a gwiazdy utracą swój blask! [16] »(4:16) I PAN zagrzmi z Syjonu, z Jerozolimy wyda swój głos! I zadrżą niebiosa i ziemia! A PAN będzie schronieniem dla swego ludu i twierdzą dla synów Izraela. [17] »(4:17) Wówczas przekonacie się, że Ja, PAN, wasz Bóg, mieszkam na Syjonie, na mojej świętej górze! A Jerozolima stanie się święta - i obcy już nie będą przez nią przechodzić. [18] »(4:18) Gdy przyjdzie ten dzień, góry opływać będą w moszcz, pagórki spłyną mlekiem, a wszystkie potoki judzkie wodą. Również z domu PANA wypłynie strumień, który nawodni Dolinę Akacji. [19] »(4:19) Egipt zaś zamieni się w pustkowie, a Edom w opustoszały step, z powodu gwałtu zadanego synom judzkim, bo przelewali w ich ziemi krew niewinną. [20] »(4:20) Juda natomiast będzie zamieszkana na wieki, Jerozolima również - po wszystkie pokolenia. [21] »(4:21) Pomszczę przelaną krew ich mieszkańców, której wcześniej nie pomściłem - i tak PAN zamieszka na Syjonie. 
«  Księga Joela 2 Księga Joela 3 Księga Amosa 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).