Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1 3 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przywołał Mojżesza i przemówił do niego z namiotu spotkania tymi słowy: [2] »Przekaż synom Izraela, powiedz im: Jeśli ktoś spośród was chce złożyć PANU ofiarę, to niech ją złoży z bydła lub z trzody. [3] »Jeśli ofiarujący chce złożyć całopalenie z bydła, to niech przyprowadzi samca bez skazy. Niech go przyprowadzi do wejścia do namiotu spotkania, by mógł znaleźć przychylność przed obliczem PANA, [4] »i niech położy swą rękę na głowie ofiary całopalnej, aby zostało to przyjęte jako przebłaganie za niego. [5] »Potem młody cielec zostanie złożony w ofierze przed PANEM, a synowie Aarona, kapłani, wezmą krew i pokropią nią wokoło ołtarz stojący u wejścia do namiotu spotkania. [6] »Następnie zdejmą skórę ofiary całopalnej i pokroją tę ofiarę na części. [7] »Potem synowie Aarona, kapłana, położą na ołtarzu ogień, a na ogniu ułożą drewno. [8] »Na palącym się drewnie kapłani, synowie Aarona, ułożą pokrojone części oraz głowę i łój zwierzęcia. [9] »Jego wnętrzności i kończyny zostaną obmyte wodą, po czym kapłan spali to wszystko na ołtarzu jako ofiarę całopalną, wdzięczny dar, woń miłą PANU. [10] »Jeśli zaś ofiarujący chce złożyć ofiarę całopalną z mniejszych zwierząt, z owiec albo kóz, to niech przyprowadzi samca bez skazy. [11] »Niech złożą tego samca w ofierze przed PANEM z północnej strony ołtarza, a synowie Aarona, kapłani, niech pokropią jego krwią ołtarz dookoła. [12] »Następnie kapłan pokroi ofiarę na części i wraz z głową i łojem zwierzęcia ułoży ją na drewnie płonącym na ołtarzu. [13] »Wnętrzności zaś i kończyny zostaną obmyte wodą i kapłan złoży to wszystko w ofierze; spali to na ołtarzu jako ofiarę całopalną, wdzięczny dar, woń miłą PANU. [14] »Jeśli z kolei ofiarujący chce złożyć PANU ofiarę całopalną z ptactwa, to niech przyniesie na ofiarę synogarlicę lub młodego gołębia. [15] »Kapłan przyniesie ofiarę do ołtarza, skręci jej głowę, spali na ołtarzu, a jej krew spuści na ścianę ołtarza. [16] »Wole wraz z pierzem usunie, rzuci je obok ołtarza, od strony wschodniej, na popielisko. [17] »Następnie ofiarę naderwie, trzymając ją za skrzydła - lecz jej nie rozdzieli - i spali ją kapłan na ołtarzu na drewnie płonącym na ogniu. Jest to ofiara całopalna, wdzięczny dar, woń miła PANU. 
«  2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1 3 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).