Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: [2] »Przemówcie do synów Izraela tak: Oto zwierzęta lądowe, których mięso może wam służyć za pokarm: [3] »Otóż możecie korzystać z mięsa każdego zwierzęcia mającego kopyto rozdzielone na dwoje, to jest rozszczepione w racicę, które jest jednocześnie zwierzęciem przeżuwającym. [4] »Co do zwierząt przeżuwających i mających kopyto rozdzielone na dwoje, nie możecie jednak spożywać mięsa wielbłąda. Tak, przeżuwa on pokarm, lecz nie ma kopyta rozdzielonego na dwoje, stąd będzie on dla was nieczysty. [5] »Nie możecie spożywać mięsa góralka. Tak, przeżuwa pokarm, lecz nie ma kopyta rozdzielonego na dwoje, stąd będzie on dla was nieczysty. [6] »Nie możecie też spożywać mięsa zająca. Że przeżuwa on pokarm? Lecz nie ma rozdzielonego na dwoje kopyta - będzie on dla was nieczysty. [7] »Nie możecie również jeść wieprzowiny. Owszem, świnia ma rozdzielone kopyto, jest ono rozszczepione w racicę, ale nie przeżuwa pokarmu - będzie ona dla was nieczysta. [8] »Mięsa takich zwierząt jeść wam nie wolno, ich padliny macie nie dotykać, gdyż są one dla was nieczyste. [9] »Jeśli chodzi o zwierzęta żyjące w wodzie, to możecie spożywać mięso tego wszystkiego, co pochodzi z mórz i rzek, a co ma płetwy i łuski. [10] »Wszystko zaś, co żyje w morzach i rzekach, a nie ma płetw ani łusek, całe mrowie zapełniające wody i wszystkie żywe istoty, które spotyka się w morzach - te będą dla was obrzydliwością. [11] »A ponieważ będą one dla was obrzydliwością, ich mięsa spożywać wam nie wolno i będziecie brzydzić się ich padliną. [12] »Wszystko, co żyje w wodzie, a nie ma płetw ani łusek, będzie dla was obrzydliwością. [13] »Co do ptactwa, nie będziecie spożywać ich mięsa i będą dla was obrzydliwością: orzeł, sęp, orlik, [14] »kania i sokół stosownie do swych rodzajów; [15] »wszelki kruk, stosownie do swego rodzaju; [16] »puchacz, sowa, mewa i jastrząb stosownie do swego rodzaju; [17] »puszczyk, kormoran i ibis, [18] »sójka, pelikan i ścierwojad, [19] »bocian i czapla stosownie do swego rodzaju, dudek oraz nietoperz. [20] »Wszelkie skrzydlate owady chodzące na czterech kończynach będą dla was obrzydliwością. [21] »Ale spośród skrzydlatych owadów chodzących na czterech kończynach możecie spożywać te, które mają podwójne odnóża, dzięki którym mogą skakać nad ziemią. [22] »Spośród nich możecie spożywać: szarańczę wędrowną stosownie do jej rodzaju, szarańczę żarłoczną stosownie do jej rodzaju, świerszcze stosownie do ich rodzaju i koniki polne stosownie do ich rodzaju. [23] »Wszelkie zaś skrzydlate owady, które mają cztery podwójne odnóża, będą dla was obrzydliwością. [24] »Kontakt z takimi owadami będzie was zanieczyszczał. Każdy, kto dotknie ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora, [25] »a każdy, kto będzie nosił jakąś ich padlinę, wypierze swoje szaty i też będzie nieczysty aż do wieczora. [26] »Każde zwierzę, które ma kopyto rozdzielone na dwoje, lecz nie jest to racica, a przy tym nie przeżuwa, będzie dla was nieczyste, a każdy, kto ich dotknie, zanieczyści się. [27] »Te spośród czworonożnych zwierząt, które poruszają się na łapach, będą dla was nieczyste. Każdy, kto dotknie ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. [28] »Kto by zaś nosił ich padlinę, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty aż do wieczora. Te bowiem zwierzęta będą dla was nieczyste. [29] »Spośród drobnych zwierząt, od których roi się na ziemi, nieczyste będą dla was: kret, mysz i jaszczurka stosownie do swojego rodzaju, [30] »gekon, jaszczurka mięsożerna, salamandra, skolopendra i kameleon. [31] »Te będą dla was nieczyste spośród drobnych zwierząt. Każdy, kto by ich dotknął martwych, będzie nieczysty aż do wieczora. [32] »Wszystko też, na co spadnie martwe zwierzę, którekolwiek z wymienionych, będzie nieczyste. Każdy przedmiot drewniany, szata, skóra lub worek, każdy przedmiot, którym wykonuje się jakąś pracę, trzeba będzie włożyć wtedy do wody i będzie on nieczysty aż do wieczora - potem będzie już czysty. [33] »Jeśli zaś którekolwiek z tych zwierząt wpadnie do środka jakiegoś glinianego naczynia, to zawartość tego naczynia stanie się nieczysta, a samo naczynie trzeba będzie rozbić. [34] »Każdy pokarm przeznaczony do spożycia, do którego dostanie się zanieczyszczona przez takie zwierzęta woda, i każdy napój przeznaczony do picia, stanie się w każdym takim naczyniu nieczysty. [35] »I wszystko, na co spadnie jakakolwiek padlina któregoś z tych zwierząt, stanie się nieczyste, czy to piec, czy palenisko. Trzeba je będzie rozwalić, ponieważ będą nieczyste - i za takie będziecie je uważali. [36] »Tylko źródła i studnie, jako zbiorniki wody, pozostaną czyste. A kto dotknie ich padliny, zanieczyści się. [37] »Jeśli jakaś ich padlina spadnie na ziarno siewne, przygotowane do wysiewu, to ziarno to będzie czyste. [38] »Lecz jeśli na to ziarno wylano wodę i wtedy spadła na nie padlina któregoś z tych zwierząt, wówczas ziarno to będzie dla was nieczyste. [39] »Jeśli padnie któreś zwierzę mogące służyć wam za pożywienie, to ten, kto dotknie jego padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. [40] »Kto by zaś zjadł coś z jego padliny, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty aż do wieczora. Podobnie, kto by niósł jego padlinę, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty aż do wieczora. [41] »Pomniejsze zwierzęta, od których roi się na ziemi, są obrzydliwością i nie należy ich jeść. [42] »Spośród nich wszystkich nie wolno wam jeść niczego, co czołga się na brzuchu, i niczego, co chodzi na czterech lub więcej odnóżach, są one bowiem obrzydliwością. [43] »Nie kalajcie się niczym spośród tych małych zwierząt, nie zanieczyszczajcie się nimi i nie stawajcie się przez nie nieczyści, [44] »gdyż Ja, PAN, jestem waszym Bogiem! Uświęcajcie się i bądźcie święci, bo Ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie się więc niczym spośród tego mrowia zwierząt, które pełzają po ziemi, [45] »gdyż Ja, PAN, jestem Tym, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Bądźcie więc święci, gdyż Ja jestem święty. [46] »To jest prawo, dotyczące zwierząt lądowych i ptactwa, i wszelkiej żywej istoty, od której roi się w wodzie, wszelkiej istoty, która pełza po ziemi -  [47] »abyście rozróżniali między tym, co czyste, a tym, co nieczyste, między zwierzętami, których mięso może służyć za pokarm, a zwierzętami, których mięsa jeść nie wolno. 
«  3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).