Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 12
«  3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12 3 Księga Mojżeszowa 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż synom Izraela: Jeśli kobieta pocznie i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni, podobnie jak w dniach comiesięcznej słabości. [3] »Ósmego dnia zostanie obrzezany napletek jej syna. [4] »Potem przez trzydzieści trzy dni przechodzić będzie okres oczyszczenia z powodu upływu krwi. Nie będzie wówczas dotykać niczego, co poświęcone, i nie będzie przychodzić do świątyni, póki nie minie okres jej oczyszczenia. [5] »Jeśli urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, jak podczas comiesięcznego krwawienia, a potem przez sześćdziesiąt sześć dni pozostawać będzie w okresie oczyszczenia z powodu upływu krwi. [6] »Po zakończeniu okresu jej oczyszczenia, czy to z powodu syna, czy z powodu córki, przyprowadzi przed wejście do namiotu spotkania, do kapłana, rocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia albo synogarlicę na ofiarę za grzech. [7] »Kapłan złoży z tego ofiarę przed PANEM i w ten sposób dokona za nią przebłagania - i będzie oczyszczona z powodu upływu krwi. Takie jest prawo dotyczące kobiety po porodzie chłopca lub dziewczynki. [8] »Jeśli nie stać jej będzie na jagnię, to weźmie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie: jednego na ofiarę całopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan dokona za nią przebłagania - i będzie czysta. 
«  3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12 3 Księga Mojżeszowa 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).