Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 16
«  3 Księga Mojżeszowa 15 3 Księga Mojżeszowa 16 3 Księga Mojżeszowa 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po śmierci dwóch synów Aarona, którzy zmarli, gdy zbliżyli się do PANA z obcym ogniem, PAN przemówił do Mojżesza: [2] »Przekaż swojemu bratu Aaronowi, żeby nie wchodził do miejsca najświętszego, poza zasłonę, przed pokrywę przebłagania, która leży na skrzyni Świadectwa, bez przygotowania. W przeciwnym razie może umrzeć, gdyż ukazywać się będę w obłoku nad pokrywą przebłagania. [3] »Jeśli Aaron będzie wchodził do miejsca najświętszego, uczyni to w taki sposób: Przygotuje sobie młodego cielca na ofiarę za grzech i barana na ofiarę całopalną. [4] »Ubierze swą świętą, lnianą tunikę, włoży na siebie lniane spodnie, opasze się lnianym pasem i włoży na głowę lniany zawój. A ponieważ te szaty są święte, przed ich założeniem umyje w wodzie całe swoje ciało. [5] »Od zgromadzenia synów Izraela weźmie natomiast dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną. [6] »Następnie Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę za własny grzech i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. [7] »Potem weźmie dwa kozły i postawi je przed PANEM u wejścia do namiotu spotkania. [8] »Tam Aaron rzuci losy o te kozły: jeden los wskaże kozła na ofiarę dla PANA, drugi los kozła rozstania. [9] »Następnie Aaron przyprowadzi kozła przeznaczonego dla PANA i złoży go w ofierze za grzech. [10] »Kozła rozstania zaś kapłan stawi żywego przed PANEM, by dokonać nad nim przebłagania i wypędzić go, jako kozła rozstania, na pustynię. [11] »Potem Aaron przyprowadzi cielca ofiary za swój grzech, dokona przebłagania za siebie i swój dom - i złoży cielca w ofierze za swój grzech. [12] »Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, sprzed PANA, i pełne garście sypkiego, wonnego kadzidła i wniesie je poza zasłonę. [13] »Tam nasypie kadzidła na ogień przed PANEM i obłok okryje pokrywę przebłagania zasłaniającą Świadectwo - i wtedy nie zginie. [14] »Potem weźmie nieco z krwi cielca i pokropi palcem nad pokrywą przebłagania, ku wschodowi, pokropi także krwią na palcu siedem razy przed pokrywą przebłagania. [15] »Następnie kapłan złoży kozła w ofierze za grzech ludu, wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z tą krwią podobnie jak uczynił z krwią cielca, to znaczy pokropi nią nad pokrywą przebłagania oraz przed pokrywą. [16] »Tak dokona przebłagania za miejsce najświętsze z powodu nieczystości synów Izraela i ich przestępstw, wynikających ze wszystkich ich grzechów, i tak uczyni względem namiotu spotkania, rozstawionego u nich pośród ich nieczystości. [17] »W czasie, gdy kapłan będzie w miejscu najświętszym, dokonując tam przebłagania za siebie, za swój dom i za całą wspólnotę Izraela - i dopóki stamtąd nie wyjdzie - w namiocie spotkania nie może przebywać żaden człowiek. [18] »Potem kapłan wyjdzie do ołtarza, który stoi przed obliczem PANA, i dokona za ten ołtarz przebłagania. Weźmie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła i pomaże krwią rogi ołtarza dookoła. [19] »Odrobiną tej krwi pokropi też nad nim siedem razy swoim palcem i oczyści go - i poświęci - od nieczystości synów Izraela. [20] »A gdy dokona przebłagania za świątynię, za namiot spotkania i za ołtarz, to sprowadzi żywego kozła, [21] »Aaron położy obie ręce na głowie tego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy synów Izraela i wszystkie ich przestępstwa spowodowane wszystkimi ich grzechami, złoży je na głowie tego kozła i - za pośrednictwem przygotowanego na tę chwilę człowieka - wypędzi go na pustynię. [22] »W ten sposób kozioł ten poniesie na sobie wszystkie ich winy w najdalsze strony ziemi - wypędzi więc tego kozła na pustynię. [23] »Potem Aaron wejdzie do namiotu spotkania, zdejmie lniane szaty, które przywdział przy wchodzeniu do miejsca najświętszego, i tam je pozostawi. [24] »Tam, w miejscu świętym, umyje też w wodzie swoje ciało i włoży swoje kapłańskie szaty, po czym wyjdzie i złoży ofiarę całopalną za siebie oraz ofiarę całopalną ludu - i tak przebłaga za siebie i za lud. [25] »Tłuszcz ofiary za grzech Aaron spali na ołtarzu. [26] »Ten zaś, który wypędzał kozła rozstania, wypierze swoje szaty, umyje w wodzie swoje ciało i dopiero potem będzie mógł wejść do obozu. [27] »Co do cielca ofiary za grzech oraz kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona w celu przebłagania do miejsca najświętszego, to ich skóry, mięso i nieczystości kapłan każe wynieść na zewnątrz obozu, na miejsce, gdzie zostaną spalone. [28] »Ten, który je tam będzie spalał, wypierze swoje szaty, umyje w wodzie swoje ciało i dopiero wtedy będzie mógł wejść do obozu. [29] »Będzie to dla was wieczystą ustawą: W miesiącu siódmym, w dziesiątym dniu tego miesiąca, ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylcy, jak i cudzoziemcy zamieszkali wśród was. [30] »W tym dniu bowiem dokonywać się będzie za was przebłagania - aby was oczyścić. Zostaniecie przed obliczem PANA oczyszczeni od wszystkich waszych grzechów. [31] »Będzie to dla was szabat całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się zatem - taka jest wieczysta ustawa. [32] »Przebłagania zaś dokonywać będzie kapłan, który zostanie namaszczony i któremu przekazany zostanie urząd, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swego ojca. On wdzieje przy tym na siebie lniane, święte szaty. [33] »Dokona on przebłagania za miejsce najświętsze, za namiot spotkania, za ołtarz, za kapłanów i za lud całej wspólnoty. [34] »Będzie to dla was wieczystą ustawą, aby raz w roku dokonywać przebłagania za synów Izraela z powodu wszystkich ich grzechów. Uczyniono zatem tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. 
«  3 Księga Mojżeszowa 15 3 Księga Mojżeszowa 16 3 Księga Mojżeszowa 17  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).