Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  3 Księga Mojżeszowa 16 3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż Aaronowi i jego synom oraz wszystkim pozostałym synom Izraela: Oto, co poleca wam PAN: [3] »Jeśli ktokolwiek z domu Izraela zabije cielca, owcę albo kozę, w obozie lub poza obozem, [4] »zamiast je przyprowadzić przed wejście do namiotu spotkania, aby tam, przed przybytkiem PANA, złożyć je jako dar dla PANA, to zostanie mu to poczytane za przelew krwi. Taki człowiek przelał krew i zostanie usunięty spośród swojego ludu. [5] »Ma tak być dlatego, by synowie Izraela przyprowadzali swe rzeźne ofiary, które składają na polu, do PANA, przed wejście do namiotu spotkania, do kapłana, aby zarzynali je dla PANA jako ofiary pokoju. [6] »Wtedy kapłan skropi krwią ołtarz PANA, stojący u wejścia do namiotu spotkania, a tłuszcz spali na miłą woń dla PANA. [7] »Nie będą więc już więcej składali swoich rzeźnych ofiar dla bóstw koźlęcych, którym służąc dopuszczają się nierządu! Będzie to dla synów Izraela wieczystą ustawą dla wszystkich ich pokoleń. [8] »Powiedz im zatem: Jeśli ktokolwiek z domu Izraela lub spośród cudzoziemców, którzy mieszkają wśród nich, będzie składał ofiarę całopalną albo rzeźną, [9] »a nie przyprowadzi jej przed wejście do namiotu spotkania, aby ją złożyć PANU, to człowiek ten zostanie usunięty spośród swojego ludu. [10] »Ponadto zwrócę się przeciw każdemu, czy to z domu Izraela, czy spośród cudzoziemców mieszkających wśród nich, kto by spożywał jakąkolwiek krew. Kogoś takiego odetnę od jego ludu, [11] »ponieważ dusza ciała ma siedlisko we krwi, a Ja dałem wam ją do składania na ołtarzu, w celu dokonywania przebłagania za wasze dusze, ponieważ to krew dokonuje przebłagania za duszę. [12] »Dlatego powiedziałem do synów Izraela: Nikomu z was nie wolno spożywać krwi. Nie wolno jej spożywać także cudzoziemcom mieszkającym wśród was. [13] »Jeśli natomiast ktoś z Izraelitów lub z cudzoziemców mieszkających wśród nich upoluje jakieś zwierzę lub ptaka, których mięso wolno jeść, to niech spuści jego krew i przykryje ją ziemią. [14] »Gdyż duszą każdego ciała jest jego krew, ona jest w jego duszy; dlatego powiedziałem do synów Izraela: Nie wolno wam spożywać krwi żadnej istoty, gdyż dusza wszelkiego ciała to jego krew - każdy, kto by ją spożywał, zostanie usunięty. [15] »Każdy też, kto spożyłby mięso jakiejś padliny lub jakiegoś rozszarpanego zwierzęcia - czy to tubylec, czy cudzoziemiec - wypierze swoje szaty, umyje się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora; potem będzie już czysty. [16] »A jeśli nie wypierze swoich szat i nie umyje się, będzie obciążony winą. 
«  3 Księga Mojżeszowa 16 3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).