Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż synom Izraela i powiedz im: Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. [3] »Nie postępujcie według zwyczajów, jakie panowały w Egipcie, gdzie mieszkaliście. Nie postępujcie też według zwyczajów panujących w Kanaanie, do którego was prowadzę, nie kierujcie się tamtejszymi zasadami. [4] »Przestrzegajcie raczej moich praw i ustaw i według nich postępujcie - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. [5] »Przestrzegajcie zatem moich ustaw i praw. Człowiek, który je stosuje, będzie żył dzięki nim - Ja jestem PAN! [6] »Żaden z was nie będzie zbliżał się do kogokolwiek ze swoich bliskich krewnych, po to aby odsłonić jego nagość - Ja jestem PAN! [7] »Nie będziesz odsłaniał nagości swojego ojca przez odsłanianie nagości swojej matki. Jest ona twoją matką. Nie będziesz odsłaniał jej nagości. [8] »Nie będziesz odsłaniał nagości żony swojego ojca, bo to tak, jakbyś odsłonił jego nagość. [9] »Nie będziesz odsłaniał nagości swojej siostry, córki twojego ojca lub córki twojej matki, niezależnie od tego, czy wychowywała się z tobą, czy też nie. [10] »Nie będziesz odsłaniał nagości córki twojego syna lub córki twojej córki, są one bowiem twoją nagością. [11] »Nie będziesz odsłaniał nagości córki żony twojego ojca, która urodziła się twojemu ojcu, gdyż jest ona twoją siostrą. [12] »Nie będziesz odsłaniał nagości siostry twojego ojca, jest ona bowiem krewną twojego ojca. [13] »Nie będziesz odsłaniał nagości siostry twojej matki, gdyż jest ona krewną twojej matki. [14] »Nie będziesz odsłaniał nagości brata twojego ojca ani zbliżał się do jego żony, jest ona bowiem twoją stryjenką. [15] »Nie będziesz odsłaniał nagości twojej synowej, gdyż jest ona żoną twojego syna, jej nagości nie będziesz odsłaniał. [16] »Nie będziesz odsłaniał nagości żony twojego brata, gdyż jest ona nagością twojego brata. [17] »Nie będziesz odsłaniał nagości kobiety i jej córki. Nie weźmiesz córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić ich nagość, gdyż są one sobie pokrewne - byłoby to niegodziwością. [18] »Nie weźmiesz sobie za żony dwóch sióstr, by nie doprowadzać ich do wzajemnej niechęci - nie będziesz odsłaniał nagości jednej za życia drugiej. [19] »Nie będziesz obcował z kobietą w okresie jej nieczystości miesięcznej - nie odkrywaj wtedy jej nagości. [20] »Nie będziesz obcował dla nasienia z żoną swego bliskiego, aby się przez nią nie zanieczyścić. [21] »Nikogo z twojego potomstwa nie przekażesz dla Molocha i nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia twojego Boga - Ja Jestem PAN. [22] »Nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak z kobietą, jest to bowiem obrzydliwością. [23] »Nie będziesz sobie brał do obcowania zwierzęcia, kalając się w ten sposób. Podobnie kobieta nie będzie wabić zwierzęcia, by się z nim parzyć- jest to zboczenie. [24] »Nie kalajcie się tym wszystkim! Tym wszystkim kalały się narody, które wypędzam przed wami. [25] »Swoim postępowaniem skalali również ziemię, dlatego nawiedziłem ją za jej winę - i zwymiotowała ziemia swoich mieszkańców. [26] »Wy natomiast przestrzegajcie moich ustaw i moich praw! Nie dopuszczajcie się żadnej z tych wszystkich obrzydliwości! Niech tego nie czyni ani tubylec, ani cudzoziemiec mieszkający wśród was. [27] »Tych wszystkich obrzydliwości dopuszczali się mieszkańcy tej ziemi, którzy ją zajmowali przed wami - i ziemia ta stała się nieczysta. [28] »Uważajcie, abyście i wy nie skalali tej ziemi i żeby nie zwymiotowała was ona tak, jak narody, które tu mieszkały przed wami. [29] »Każdy bowiem, kto dopuszcza się którejkolwiek z tych obrzydliwości, zostanie usunięty spośród swego ludu. [30] »Przestrzegajcie zatem mojego nakazu i nie postępujcie według żadnej z tych obrzydliwych ustaw, którymi kierowano się w tej ziemi przed wami; nie skalajcie się nimi, gdyż Ja, PAN, jestem waszym Bogiem! 
«  3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).