Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż całemu zgromadzeniu synów Izraela: Bądźcie święci, ponieważ Ja jestem święty, PAN, wasz Bóg. [3] »Niech każdy szanuje swoją matkę i ojca. Przestrzegajcie też moich szabatów - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. [4] »Nie zwracajcie się do marnych bóstw i nie sporządzajcie sobie bożków odlewanych - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. [5] »Gdy będziecie składali PANU rzeźną ofiarę pokoju, ofiarujcie ją tak, aby zyskać u Niego przychylność. [6] »Będzie ona spożywana w dniu waszego ofiarowania i nazajutrz, natomiast to, co pozostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu. [7] »A jeśliby w ogóle była spożywana trzeciego dnia, będzie nieczystością, nie zyska przychylności. [8] »Ten, kto ją spożyje, obciąży się winą, gdyż zbezcześcił świętość PANA. Taka osoba zostanie usunięta spośród swojego ludu. [9] »W czasie żniw w waszej ziemi nie żnijcie zboża po sam kraniec pola ani nie zbierajcie pokłosia po żniwie. [10] »Także winogron w winnicy nie obrywaj całkowicie i nie zbieraj tych, które upadły. Pozostaw je dla ubogiego oraz dla cudzoziemca - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. [11] »Nie będziecie kradli ani oszukiwali, ani postępowali fałszywie jeden względem drugiego. [12] »Nie będziecie też przysięgali na moje imię fałszywie - nie będziesz w ten sposób znieważał imienia swojego Boga - Ja jestem PAN. [13] »Nie będziesz wyzyskiwał swojego bliźniego i nie będziesz względem niego postępował jak zdzierca. Nie będziesz też zatrzymywał u siebie do dnia następnego zapłaty najemnika. [14] »Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed niewidomym nie będziesz stawiał przeszkód, ale będziesz kierował się bojaźnią względem swego Boga - Ja jestem PAN. [15] »Nie będziecie wyrządzać krzywdy w sądzie; nie będziesz stronniczy na korzyść biednego i nie będziesz okazywał względów osobom wpływowym. Swoich bliskich będziesz sądził sprawiedliwie. [16] »Nie będziesz szerzył oszczerstw między swymi ludźmi i nie będziesz nastawał na krew swego bliźniego - Ja jestem PAN. [17] »Nie będziesz w swoich myślach nienawidził swego brata. Będziesz gorliwie upominał swojego bliźniego, aby na ciebie nie spadła odpowiedzialność za jego grzech. [18] »Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów swego ludu, ale będziesz kochał swego bliźniego tak, jak samego siebie - Ja jestem PAN! [19] »Będziecie przestrzegać moich ustaw! Nie będziesz parzył dwóch różnych gatunków swojego bydła, swego pola nie będziesz obsiewał dwojakim rodzajem ziarna i nie będziesz wkładał na siebie szaty z dwojakiej przędzy. [20] »Mężczyzna, który by obcował z kobietą będącą niewolnicą nabytą dla innego mężczyzny, lecz jeszcze nie wykupioną lub nie obdarzoną wolnością, zostanie poddany dochodzeniu. Nie zostaną oni jednak ukarani śmiercią, gdyż ona nie została jeszcze wyzwolona. [21] »Mężczyzna złoży zatem PANU, u wejścia do namiotu spotkania, barana w ofierze za przewinienie. [22] »Kapłan dokona za niego przed PANEM przebłagania baranem tej ofiary za przewinienie, za jego grzech, który popełnił - i grzech ten będzie mu przebaczony. [23] »A gdy już wejdziecie do ziemi i zasadzicie tam przeróżne drzewa owocowe, pozostawcie ich pędy nieobcinane przez trzy lata. W tym czasie ich owoce nie będą spożywane. [24] »W czwartym roku cały owoc zostanie z radością i wdzięcznością poświęcony PANU. [25] »Dopiero w piątym roku będziecie spożywali owoce, a wasze zbiory będą prawdziwie obfite - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. [26] »Nie będziecie spożywali niczego z krwią; nie będziecie też wróżyć ani czarować. [27] »Nie będziecie zaokrąglali końców włosów na głowie ani przycinali końcówki waszej brody. [28] »Nie będziecie robili sobie nacięć z żałoby po zmarłych ani nie będziecie tatuowali swoich ciał - Ja jestem PAN. [29] »Nie będziesz hańbił swojej córki nakłanianiem jej do nierządu, aby ziemia nie pogrążyła się przez to w nierządzie i nie stała się pełna zepsucia. [30] »Będziecie przestrzegali moich szabatów i czcili moje świętości - Ja jestem PAN. [31] »Nie będziecie zwracali się do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie szukajcie ich rady, kalając się przez nich w ten sposób - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. [32] »Wstaniesz przed człowiekiem posiwiałym i uszanujesz osobę starca, będziesz kierował się czcią względem Boga - Ja jestem PAN. [33] »Jeśli w twoim kraju będzie z tobą mieszkał cudzoziemiec, nie będziesz go gnębił. [34] »Cudzoziemca, który zamieszka u was, będziesz traktował tak jak tubylca, tak jak jednego z was. Będziesz go kochał jak samego siebie, gdyż sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. [35] »Nie wyrządzajcie krzywdy w sądzie. Nie przekłamujcie miary, wagi ani objętości. [36] »Dbajcie o rzetelne szale, rzetelne odważniki, rzetelną efę i rzetelny hin - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem, który was wyprowadził z ziemi egipskiej. [37] »Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw, wszystkich moich praw; do nich będziecie się stosować - Ja jestem PAN. 
«  3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).