Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 2
«  3 Księga Mojżeszowa 1 3 Księga Mojżeszowa 2 3 Księga Mojżeszowa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli ktoś chce złożyć PANU ofiarę z pokarmów, to niech jego ofiarą będzie najlepsza mąka. Niech ją poleje oliwą, położy na niej kadzidło [2] »i przyniesie ją do synów Aarona, kapłanów. Kapłan weźmie garść tej najlepszej mąki z oliwą oraz całe kadzidło i spali ją jako przypomnienie na ołtarzu, jako wdzięczny dar, woń miłą PANU. [3] »Pozostała część tej ofiary z pokarmów należeć będzie do Aarona i jego synów, jako największa świętość pochodząca z wdzięcznych darów dla PANA. [4] »Jeśli zaś chcesz złożyć w ofierze z pokarmów coś upieczonego w piecu, to niech to będą wypieki z najlepszej mąki, przaśne bułki rozczynione z oliwą lub przaśne placki namaszczone oliwą. [5] »Jeśli twoją ofiarą z pokarmów ma być coś smażonego na patelni, to niech to będzie przaśnik z najlepszej mąki rozczynionej oliwą. [6] »Po usmażeniu pokruszysz go na kawałki, polejesz oliwą i to będzie ofiarą z pokarmów. [7] »Jeśli twoją ofiarą z pokarmów ma być coś przygotowanego w garnku, to niech to będzie przyrządzone z najlepszej mąki i usmażone w głębokiej oliwie. [8] »Ofiarę przygotowaną PANU na jeden z tych sposobów przyniesiesz i przekażesz kapłanowi. On podejdzie z nią do ołtarza, [9] »podniesie część tej ofiary z pokarmów jako przypomnienie i spali tę część na ołtarzu - jako wdzięczny dar, woń miłą PANU. [10] »Pozostała część tej ofiary z pokarmów należeć będzie do Aarona i jego synów jako największa świętość pochodząca z wdzięcznych darów dla PANA. [11] »Żadnej ofiary z pokarmów, którą będziecie składać PANU, nie wolno zarabiać z zakwasem, gdyż niczego, co zakwaszone, ani miodu, nie będziecie spalać jako wdzięcznego daru dla PANA. [12] »Możecie je składać PANU jako ofiarę pierwocin, ale nie możecie wnosić tego na ołtarz, by uzyskać z tego miłą woń. [13] »Każdą ofiarę z pokarmów posolisz. Soli przymierza twojego Boga nie pozbawisz żadnej ofiary z pokarmów - wraz z każdą ofiarujesz sól. [14] »Jeśli chcesz złożyć PANU ofiarę z pokarmów z pierwszych plonów, to złóż w tej ofierze świeże kłosy prażone na ogniu, krupy pochodzące z twoich żyznych pól. [15] »Polej swą ofiarę oliwą, nałóż na nią kadzidła - to będzie ofiarą z pokarmów. [16] »Część przyniesionych przez ciebie krup wraz z oliwą oraz całe kadzidło kapłan spali jako przypomnienie, jako wdzięczny dar dla PANA. 
«  3 Księga Mojżeszowa 1 3 Księga Mojżeszowa 2 3 Księga Mojżeszowa 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).