Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż synom Izraela: Jeśli któryś z synów Izraela albo z cudzoziemców mieszkających w Izraelu odda Molochowi któregoś ze swoich potomków, będzie musiał umrzeć. Ukamienują go mieszkańcy tej ziemi. [3] »Również Ja zwrócę się przeciw temu człowiekowi i usunę go spośród jego ludu, gdyż oddał Molochowi jednego ze swoich po to, by zniesławić moją świątynię i zbezcześcić moje święte imię. [4] »Jeśli jednak lud mieszkający w tej ziemi zupełnie nie przejmie się tym, że ten człowiek oddał Molochowi któregoś ze swoich potomków, i nie ukarze go śmiercią, [5] »wówczas Ja sam zwrócę się przeciw temu człowiekowi i przeciw jego rodzinie i usunę ich spośród ich ludu. Usunę z ludu zarówno jego, jak i wszystkich biorących z niego przykład i dopuszczających się nierządu z Molochem. [6] »Przeciwstawię się również każdemu, kto zwróci się do wywoływaczy duchów albo do wróżbitów, by za ich przykładem dopuszczać się nierządu. Wszystkie takie osoby usunę spośród ich ludu. [7] »Uświęcajcie się i bądźcie święci, gdyż Ja, PAN, jestem waszym Bogiem; [8] »przestrzegajcie moich ustaw i postępujcie zgodnie z nimi, gdyż Ja, PAN, jestem Tym, który was uświęca. [9] »Tak, każdy, kto by złorzeczył swojemu ojcu i swojej matce, będzie musiał umrzeć. A ponieważ złorzeczył swojemu ojcu i swojej matce, sam będzie ponosił winę za przelew własnej krwi. [10] »Mężczyzna, który cudzołoży z żoną innego mężczyzny, współżyje z żoną swojego bliźniego, będzie musiał umrzeć - zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. [11] »Podobnie z mężczyzną, który zbliży się do żony swojego ojca i przez to odkryje jego nagość; będą musieli umrzeć oboje - i sami będą ponosili winę za przelew własnej krwi. [12] »Dotyczy to również mężczyzny, który zbliży się do swojej synowej. Będą musieli umrzeć oboje. Postąpili w sposób zboczony, ich krew pozostanie na nich. [13] »Także mężczyzna, który położy się z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj będą musieli umrzeć - sami będą ponosili winę za przelew własnej krwi. [14] »Mężczyzna, który pojmie za żonę kobietę oraz jej matkę, dopuszcza się bezwstydu. On i obie kobiety zginą w ogniu - i nie będzie już zepsucia pośród was. [15] »Mężczyzna, który odbędzie stosunek ze zwierzęciem, będzie musiał umrzeć; zwierzę to również zabijcie. [16] »Podobnie postąpicie z kobietą, która zbliży się do jakiegokolwiek zwierzęcia po to, aby się z nim parzyć: zabijecie tę kobietę i to zwierzę. Będą musieli umrzeć - sami będą ponosili winę za przelew własnej krwi. [17] »Jeśli mężczyzna pojmie za żonę swoją siostrę, córkę swojego ojca lub córkę swojej matki, i zobaczy jej nagość, a ona zobaczy jego nagość, będzie to hańba. Zostaną usunięci na oczach synów swojego ludu. Odsłonił nagość swojej siostry, obciążył się winą. [18] »Także mężczyzna, który zbliży się do kobiety w czasie jej miesięcznej słabości i odsłoni jej nagość, obnaży źródło upływu jej krwi i ona je przed nim odsłoni; zostaną usunięci - oboje - spośród swojego ludu. [19] »Nie będziesz też odsłaniał nagości siostry swojej matki ani siostry swego ojca. Kto tak postąpi, obnażył jego krewną - ona i on obciążą się winą. [20] »Mężczyzna, który zbliża się do swojej ciotki, odkrywa nagość swojego wuja. Tacy obciążą się grzechem - umrą niczym bezdzietni. [21] »Podobnie mężczyzna, który zbliży się do żony swego brata, uczynił rzecz nieczystą. Odkrył nagość swojego brata - będą niczym bezdzietni. [22] »Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw. Jeśli będziecie je stosować, nie zwymiotuje was ziemia, do której Ja sam was prowadzę, abyście w niej zamieszkali. [23] »Nie postępujcie zatem według ustaw narodów, które Ja przed wami wypędzam. Tak, ci ludzie to wszystko czynili i obrzydziłem ich sobie. [24] »Dlatego powiedziałem do was: Wy posiądziecie ich ziemię, Ja dam wam ją w posiadanie, ziemię opływającą w mleko i miód - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem, Ja jestem Tym, który wydzielił was spośród ludów. [25] »Będziecie więc rozróżniali między zwierzęciem czystym a nieczystym i, podobnie, między czystym a nieczystym ptactwem. Nie czyńcie się obrzydliwymi z powodu zwierząt i ptactwa, i wszystkiego, co pełza po ziemi, a co oddzieliłem, by było wam za nieczyste. [26] »Będziecie Mi więc święci, gdyż Ja, PAN, jestem święty i wydzieliłem was spośród ludów, abyście byli moi. [27] »Jeśli zatem mężczyzna lub kobieta będą wywoływali duchy albo wróżyli, będą musieli umrzeć. Zostaną ukamienowani - sami będą ponosili winę za przelew własnej krwi. 
«  3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).