Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN powiedział do Mojżesza: Zwróć się do kapłanów, synów Aarona, i przekaż im: Żaden z was nie będzie zanieczyszczał się przy swoim zmarłym krewnym. [2] »Może się zanieczyścić jedynie w przypadku najbliższej rodziny, przy swojej matce, przy swoim ojcu, przy swoim synu, przy swojej córce, przy swoim bracie [3] »i przy swojej siostrze, pannie, bliskiej mu, która nie wyszła jeszcze za mąż. [4] »Lecz już przy spowinowaconych w obrębie swoich krewnych nie będzie się zanieczyszczał, aby się nie skalać. [5] »Kapłani nie będą wygalali łysin na swoich głowach ani golili boków swoich bród, ani na swoim ciele nie będą robili nacięć. [6] »Będą święci dla swojego Boga, nie będą znieważali Jego imienia, oni bowiem składają PANU, jako wdzięczny dar, pokarm swojego Boga - dlatego będą święci. [7] »Nie będą żenić się z kobietami nierządnymi lub zniesławionymi. Nie będą też brać za żonę kobiety rozwiedzionej, gdyż każdy z nich jest święty dla swojego Boga. [8] »Miej go więc za świętego, składa on bowiem w ofierze chleb swego Boga. Będzie dla ciebie święty, gdyż Ja jestem święty, PAN, Ten, który ich uświęca. [9] »Jeśli córka kapłana zbezcześci się przez nierząd, to zbezcześci przez to swojego ojca. Zostanie ona spalona w ogniu. [10] »Kapłan najwyższy stopniem w gronie swoich braci, którego głowę namaszczono olejem i który został upoważniony do wkładania kapłańskich szat, nie będzie wichrzył włosów na głowie ani rozdzierał swoich szat. [11] »Nie podejdzie do żadnego zmarłego. Nie wolno mu się zanieczyszczać nawet przy swoim ojcu i matce. [12] »Nie będzie on wychodził ze świątyni ani nie będzie bezcześcił świątyni swojego Boga, gdyż jest na nim olej, którym został namaszczony na znak poświęcenia go jego Bogu - Ja jestem PAN. [13] »Pojmie on sobie za żonę kobietę w dziewictwie. [14] »Nie ożeni się z wdową, rozwiedzioną, zniesławioną - z kobietą nierządną - ale pojmie za żonę pannę spośród własnego ludu, [15] »aby nie zniesławić swego potomstwa w obrębie swego rodu - ponieważ Ja, PAN, jestem Tym, który go uświęca. [16] »PAN przemówił też do Mojżesza tymi słowy: [17] »Przekaż Aaronowi: Nikt z twego potomstwa - po wszystkie pokolenia - kto okazałby się w twoim rodzie ułomny, nie będzie przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojego Boga. [18] »Nie przystąpi więc nikt, kto byłby ułomny, żaden niedowidzący, utykający, zbyt niski, zbyt wysoki, [19] »człowiek z uszkodzoną nogą, z uszkodzoną ręką, [20] »garbaty, karłowaty, z wadą wzroku, dziobaty, pryszczaty, ze zgniecionymi jądrami. [21] »Żaden taki mężczyzna spośród potomków kapłana Aarona nie przystąpi, aby składać PANU wdzięczne dary. Jest ułomny, a zatem nie będzie składał w ofierze pokarmu swojego Boga. [22] »Może natomiast spożywać pokarm swojego Boga pochodzący zarówno z tego, co najświętsze, jak i z tego, co święte. [23] »Do zasłony jednak podchodzić nie będzie. Nie będzie też przystępował do ołtarza. Ma bowiem ułomność. Nie będzie więc bezcześcił moich świętości, gdyż Ja, PAN, je uświęcam. [24] »Mojżesz przekazał to wszystko Aaronowi i jego synom oraz wszystkim pozostałym potomkom Izraela. 
«  3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).