Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 22
«  3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22 3 Księga Mojżeszowa 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż Aaronowi i jego synom, by z największą uwagą podchodzili do świętych ofiar składanych Mi przez synów Izraela. Niech uważają, by nie bezcześcić mojego świętego imienia, gdyż Ja jestem PAN. [3] »Powiedz im, na użytek waszych przyszłych pokoleń: Ktokolwiek z waszego potomstwa będzie przystępował do świętych ofiar składanych PANU przez synów Izraela, a będzie przy tym nieczysty, zostanie usunięty sprzed mojego oblicza - Ja jestem PAN. [4] »Nikt z potomstwa Aarona, kto jest zakaźnie chory albo cierpi na wyciek, nie będzie spożywał żadnego poświęconego pokarmu, dopóki się nie oczyści. Również ktokolwiek dotknie czegokolwiek martwego lub mężczyzny, z którego tak jak przy stosunku wypłynęło nasienie, [5] »lub mężczyzny, który dotknął jakiegokolwiek płaza i stał się przez to nieczysty, lub człowieka, który stał się nieczysty z powodu jakiejkolwiek swojej nieczystości, [6] »ktokolwiek więc dotknie wymienionych rzeczy, będzie nieczysty aż do wieczora i nie będzie jadł niczego, co zostało poświęcone, dopóki nie umyje swojego ciała w wodzie. [7] »Jednak gdy zajdzie słońce, będzie czysty i będzie mógł jeść to, co poświęcono, gdyż to jego pokarm. [8] »Nie będzie jadł padliny ani mięsa ze zwierzęcia rozszarpanego, aby nie stał się przez to nieczysty - Ja jestem PAN. [9] »Kapłani będą więc przestrzegali tych moich nakazów, by nie obciążyć się grzechem i nie umrzeć z jego powodu przez to, że coś zbezcześcili - Ja jestem PAN, który ich uświęca. [10] »Żaden obcy natomiast nie będzie spożywał tego, co zostało poświęcone. Nie będzie tego spożywał gość kapłana ani najemnik. [11] »Jeśli jednak kapłan nabędzie za pieniądze sługę, to sługa, jako własność kapłana, może spożywać to, co zostało poświęcone. Może to również spożywać sługa urodzony w domu kapłana - ci właśnie mogą korzystać z kapłańskiego stołu. [12] »Jeśli zaś córka kapłana wyjdzie za mąż za obcego mężczyznę, to nie będzie już spożywać szczególnego daru. [13] »Lecz jeśli zostanie wdową albo się rozwiedzie, a nie ma potomstwa i wraca do domu ojca, podobnie jak w swojej młodości, to będzie korzystać z ojcowskiego stołu, żaden obcy jednak nie będzie z niego korzystał. [14] »Jeśli ktoś przez pomyłkę spożyje to, co święte, to dołoży do tego jedną piątą i wraz z rzeczą poświęconą odda kapłanowi. [15] »Kapłani nie będą więc bezcześcili świętych ofiar synów Izraela, które zostały wzniesione do PANA. [16] »W przeciwnym razie, spożywając to, co poświęcone, obciążą się winą za swoje przewinienie, ponieważ Ja, PAN, dokonuję ich uświęcenia. [17] »PAN przemówił też do Mojżesza tymi słowy: [18] »Przekaż Aaronowi, jego synom oraz pozostałym potomkom Izraela: Jeśli ktokolwiek z domu Izraela lub spośród zamieszkałych w Izraelu cudzoziemców chciałby złożyć swój dar - czy to w związku z jakimś złożonym przez siebie ślubem, czy też jakimś dobrowolnym darem, który chce złożyć PANU w ofierze całopalnej -  [19] »to dla zyskania sobie przychylności musi to być samiec bez skazy, z bydła rogatego, z owiec albo z kóz. [20] »Nie będziecie ofiarować niczego, co ma wadę, ponieważ taka ofiara nie wyjedna wam przychylności. [21] »Jeśli ktoś będzie składał PANU rzeźną ofiarę pokoju - w związku ze szczególnym ślubem albo z dobrej woli, z bydła lub z owiec - to, dla zyskania przychylności, będzie to zwierzę bez skazy, nie może mieć żadnej wady. [22] »Nie będziecie składać w ofierze PANU zwierząt ślepych, kulawych, okaleczonych, owrzodziałych, ze schorzeniami na skórze - takich zwierząt nie będziecie składać na ołtarzu PANA. [23] »Co do cielca lub jagnięcia przerośniętego lub niewyrośniętego, można je przysposobić na ofiarę dobrowolną, ale jako ofiara ślubowana nie zapewnią one przychylności. [24] »Nie będziecie składali w ofierze PANU zwierząt ze zgniecionymi, uszkodzonymi lub wyciętymi jądrami. Czegoś takiego nie będziecie czynić w waszym kraju. [25] »Zwierząt takich nie będziecie przyjmować również z ręki cudzoziemców. Nie będziecie takich zwierząt ofiarowywać jako pokarm waszego Boga. Ponieważ mają wadę, są okaleczone, nie zapewnią wam przychylności. [26] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [27] »Gdy urodzi się cielę, jagnię albo koźlę, to przez siedem dni będzie pozostawać przy matce. Od ósmego dnia można je ofiarować PANU jako wdzięczny dar i zyskać w ten sposób przychylność. [28] »Nie składajcie w ofierze tego samego dnia krowy lub owcy wraz z ich młodym. [29] »Jeśli będziecie składać PANU rzeźną ofiarę dziękczynną, to składajcie ją tak, aby zapewnić sobie przychylność. [30] »Znaczy to, że spożyjecie ją w dniu ofiarowania. Nic z niej nie pozostawicie do rana - Ja jestem PAN. [31] »Przestrzegajcie moich przykazań i wypełniajcie je - Ja jestem PAN. [32] »Nie bezcześćcie mojego świętego imienia, tak abym pozostawał święty wśród synów Izraela - Ja, PAN, jestem Tym, który was uświęca, [33] »Tym, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem - Ja, PAN. 
«  3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22 3 Księga Mojżeszowa 23  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).