Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 24
«  3 Księga Mojżeszowa 23 3 Księga Mojżeszowa 24 3 Księga Mojżeszowa 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przykaż synom Izraela, że mają dostarczać ci oliwy z oliwek, czystej i pozyskiwanej przez ubijanie, do ciągłego podtrzymywania światła w lampach. [3] »Na zewnątrz zasłony wiszącej przed skrzynią Świadectwa, w namiocie spotkania, ma o to dbać Aaron. Lampy mają palić się przed PANEM zawsze, od wieczora do rana. Jest to wieczysta ustawa dla waszych pokoleń. [4] »Aaron ustawi te lampy na czystym świeczniku, aby świeciły przed PANEM nieustannie. [5] »Weźmiesz też najlepszej pszennej mąki i upieczesz z niej dwanaście bochenków, każdy bochenek z dwóch dziesiątych efy mąki. [6] »Następnie ułożysz je przed PANEM w dwóch rzędach, po sześć w rzędzie, na czystym stole. [7] »Na każdy rząd nałożysz też czystego kadzidła. W ten sposób będzie on chlebem przypomnienia, wdzięcznym darem dla PANA. [8] »Ten dar synów Izraela będzie się układało przed PANEM zawsze, w każdy szabat, na mocy wiecznego przymierza. [9] »Chleb ten będzie należał do Aarona i jego synów, a spożywać go będą w miejscu świętym, gdyż jest on dla nich największą świętością wśród wdzięcznych darów PANA, a także jest ich wieczystym przydziałem. [10] »Wtedy wśród Izraelitów wystąpił syn pewnej Izraelitki, który miał ojca Egipcjanina. Między tym synem a jakimś Izraelitą doszło w obozie do sporu. [11] »W czasie kłótni syn Izraelitki znieważył imię Boże - przeklął je. Przyprowadzono go więc do Mojżesza. Matka tego człowieka miała na imię Szelamit, a była córką Dibriego z plemienia Dan. [12] »Bluźniercę zatrzymano pod strażą do wyjaśnienia sprawy zgodnie z orzeczeniem PANA. [13] »Wówczas PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [14] »Wyprowadź bluźniercę na zewnątrz obozu i niech ci wszyscy, którzy słyszeli bluźnierstwo, położą swoje ręce na jego głowie. Następnie niech go ukamienuje całe zgromadzenie. [15] »Jednocześnie powiedz synom Izraela: Każdy, kto przeklnie swego Boga, poniesie karę za swój grzech. [16] »Kto zbluźni imieniu PANA, będzie musiał ponieść śmierć. Ukamienuje go nieodwołalnie całe zgromadzenie. Zarówno cudzoziemiec, jak i tubylec, za bluźnierstwo imieniu PANA poniosą śmierć. [17] »Ten, kto zabije jakiegokolwiek człowieka, będzie musiał ponieść śmierć. [18] »Kto zabije zwierzę, zapłaci za nie - życie za życie. [19] »Kto okaleczy człowieka, uczynią mu tak, jak on sam uczynił. [20] »Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Jaką zadał ranę, taką zadadzą jemu. [21] »Kto zabije zwierzę, ten zapłaci za nie, lecz kto zabije człowieka, ten poniesie śmierć. [22] »Jednemu prawu będzie u was podlegał cudzoziemiec i tubylec, gdyż Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. [23] »Mojżesz oznajmił to zatem synom Izraela, a oni wyprowadzili bluźniercę poza obóz i tam ukamienowali. Izraelici postąpili tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. 
«  3 Księga Mojżeszowa 23 3 Księga Mojżeszowa 24 3 Księga Mojżeszowa 25  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).