Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  3 Księga Mojżeszowa 24 3 Księga Mojżeszowa 25 3 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza na górze Synaj tymi słowy: [2] »Przekaż synom Izraela: Gdy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam daję, to ziemia ta będzie obchodzić szabat dla PANA. [3] »Przez sześć lat będziesz obsiewał swoje pole i przez sześć lat będziesz przycinał swoją winnicę, i będziesz zbierał jej plon. [4] »Ale w roku siódmym ziemia mieć będzie szabat całkowitego odpoczynku, szabat dla PANA. Wtedy nie będziesz obsiewał swojego pola ani przycinał swojej winnicy. [5] »Nie będziesz też żął tego, co samo dojrzeje do żniw, i nie będziesz obcinał winogron z nieprzyciętych pędów - ziemia mieć będzie szabat całkowitego odpoczynku. [6] »W tym szabatnim roku ziemia dostarczy wam pożywienia - tobie, twojemu słudze, służącej, najemnikowi, osiedleńcowi, innym mieszkającym u ciebie, [7] »twojemu bydłu i zwierzętom żyjącym w twoim kraju. Wszystkim za pożywienie posłużą plony pól. [8] »Ponadto zsumujesz sobie siedem szabatnich lat, to jest siedem razy po siedem lat, otrzymując w ten sposób czterdzieści dziewięć lat. [9] »Gdy ten czas nadejdzie, każesz zadąć w róg. Uczynisz to w siódmym miesiącu i jego dziesiątym dniu. Właśnie w Dniu Pojednania dźwięk rogu ma się rozlec po kraju. [10] »W ten sposób poświęcicie pięćdziesiąty rok i obwołacie w kraju wolność dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. W tym roku każdy będzie mógł wrócić do swojej własności i do swojej rodziny. [11] »Rok pięćdziesiąty będzie dla was zatem rokiem jubileuszowym. Nie będziecie wówczas obsiewać pól ani żąć tego, co wyrośnie na nich samo. Nie będziecie również obcinać winogron z nieprzyciętych w tym czasie pędów. [12] »Ten rok jubileuszowy będzie dla was święty. Waszym pożywieniem będą plony znoszone wprost z pól. [13] »W roku jubileuszowym każdy będzie mógł wrócić do swojej własności. [14] »Jeśli więc będziecie coś komuś sprzedawali lub coś od kogoś kupowali, to nie oszukujcie się nawzajem. [15] »Zarówno cena zbytu, jak i cena kupna kształtować się będzie stosownie do liczby lat po roku jubileuszowym, albo - innymi słowy - stosownie do liczby przypadających na te lata plonów. [16] »Im więcej będzie lat, tym wyższa cena kupna. Im mniej będzie lat, tym niższa cena kupna, gdyż przedmiotem sprzedaży jest ilość rocznych plonów. [17] »Nie będziecie zatem nawzajem się oszukiwać. Kierować wami będzie bojaźń Boża, ponieważ Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. [18] »Stosujcie więc moje ustawy i przestrzegajcie moich praw, wypełniajcie je, a będziecie w swoim kraju mieszkali bezpiecznie. [19] »Ziemia wyda swój owoc, będziecie jedli do syta i będziecie w niej mieszkać bezpiecznie. [20] »A gdybyście pomyśleli: Co będziemy jedli w siódmym roku, skoro nie będzie zasiewów ani zbiorów? -  [21] »otóż w szóstym roku zapewnię wam takie błogosławieństwo, że ziemia wyda plon na trzy lata! [22] »Będziecie więc siać w ósmym roku, a jeść z szóstego aż po rok dziewiąty - do zbiorów nowych plonów będziecie jedli wcześniejsze. [23] »Co do ziemi, nie będzie ona sprzedawana na zawsze, gdyż ziemia należy do Mnie, a wy jesteście u Mnie cudzoziemcami i gośćmi. [24] »Dla całej ziemi będącej w waszym posiadaniu, ustanowicie prawo wykupu. [25] »Gdy więc zubożeje twój brat i sprzeda coś ze swojej własności, wtedy powinien móc przyjść jego wykupiciel, to znaczy najbliższy mu krewny, by wykupić dobra swojego brata. [26] »Ten natomiast, kto nie będzie miał wykupiciela, lecz potem będzie go stać na wykup, [27] »odliczy lata od swojej sprzedaży i zwróci resztę temu, któremu sprzedał swą własność, i powróci do swojej własności. [28] »Jeśli jednak nie będzie go stać na wykup, to sprzedane dobra pozostaną w ręku nabywcy do roku jubileuszowego. W tym roku nabywca je zwolni, a ten, który je sprzedał, powróci do swojej własności. [29] »Kto natomiast sprzeda dom mieszkalny w mieście otoczonym murem, to będzie miał prawo do wykupu przez rok po jego sprzedaży i przez taki okres będzie mógł z tego prawa skorzystać. [30] »A jeśli przed upływem pełnego roku od sprzedaży dom nie zostanie wykupiony, to dom ten - w mieście otoczonym murem - pozostanie na zawsze w rękach jego nabywcy i potomnych. W roku jubileuszowym nie zostanie wydany. [31] »Domy położone na wsi, w miejscach nieotoczonych murem, będą traktowane na równi z polem uprawnym. Będą one zatem podlegały prawu wykupu i w roku jubileuszowym zostaną zwolnione. [32] »A co do miast Lewitów, domy miejskie są ich niezbywalną własnością. Lewitom przysługuje wieczyste prawo wykupu, [33] »gdyby ktoś z nich chciał z tego prawa skorzystać. Jeśli zaś nie, to w roku jubileuszowym nabywca zwolni dom wykupiony w mieście, w obrębie którego położona jest jego własność, gdyż domy w miastach Lewitów są ich niezbywalną własnością wśród synów Izraela. [34] »Również pole przyległe do miast Lewitów nie będzie sprzedawane. Należą one do nich jako wieczysta własność. [35] »Jeśli zubożeje twój brat, jeśli spotka go niepowodzenie, to wspomożesz go tak, jakby był cudzoziemcem lub osiedleńcem, aby mógł on obok ciebie mieszkać. [36] »Nie bierz od niego odsetek i poniechaj lichwy. Kieruj się raczej bojaźnią względem Boga, tak aby twój brat mógł żyć obok ciebie. [37] »Swoich pieniędzy nie pożyczysz mu na odsetki ani żywnością nie wesprzesz tak, by odebrać więcej. [38] »Ja, PAN, jestem waszym Bogiem, Ja was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby dać wam ziemię Kanaan i być dla was Bogiem. [39] »Jeśli twój brat zubożeje przy tobie tak, że sprzeda się tobie, nie będziesz gnębił go pracą niewolnika. [40] »Będzie u ciebie jak najemnik i jak osiedleniec. Będzie u ciebie służył do roku jubileuszowego. [41] »Potem odejdzie wolny, on i jego synowie, i wróci do swojej rodziny i do własności swoich ojców. [42] »Ludzie tacy są bowiem moimi sługami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Nie będą sprzedawani tak jak niewolnicy. [43] »Nie będziesz też obchodził się z nim surowo, będziesz się raczej kierował bojaźnią względem swojego Boga. [44] »Jeśli zechcesz mieć niewolników i niewolnice, nabywaj ich od ościennych narodów. [45] »Możesz ich też nabywać spośród synów osiedleńców mieszkających wśród was. Nabywajcie ich od nich, od ich rodzin zamieszkałych wśród was, spośród tych, których urodzili w waszym kraju. Oni mogą być waszą własnością. [46] »Ich możecie przekazywać swoim dzieciom jako dziedziczną własność na zawsze. Oni mogą być waszymi niewolnikami, natomiast ze swoimi braćmi, synami Izraela, nie będziecie postępować surowo. [47] »Jeśli któryś z cudzoziemców lub osiedleńców wzbogaci się przy tobie, a twój brat zubożeje przy nim i zostanie sprzedany cudzoziemcowi osiadłemu przy tobie albo potomkowi rodziny cudzoziemca, [48] »to po sprzedaniu będzie on miał prawo do swojego wykupu. Wykupi go jeden z jego braci: [49] »jego stryj, syn jego stryja, ktokolwiek z jego bliskich krewnych, ktokolwiek z jego rodziny, albo - jeśli będzie go na to stać - wykupi się sam. [50] »Ze swoim nabywcą rozliczy się od roku swego zaprzedania do roku jubileuszowego. Pieniądze, za które został sprzedany, zostaną obliczone według liczby lat, podobnie jak dni najemnika. [51] »Jeśli tych lat będzie wiele, to według ich liczby zwróci swój wykup z pieniędzy, za które został nabyty. [52] »Jeśli do roku jubileuszowego pozostanie lat niewiele, to weźmie się to pod uwagę i według liczby tych lat ustali wysokość wykupu. [53] »Będzie on u niego z roku na rok niczym najemnik. Na twoich oczach nie będzie traktowany surowo. [54] »Jeśli twój brat nie zostanie wykupiony w żaden z tych sposobów, to wyjdzie na wolność w roku jubileuszowym, on i jego synowie, [55] »gdyż moimi sługami są synowie Izraela. Moimi sługami są ci, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. 
«  3 Księga Mojżeszowa 24 3 Księga Mojżeszowa 25 3 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).