Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 27
«  3 Księga Mojżeszowa 26 3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż synom Izraela: Jeśli ktoś składa PANU szczególne ślubowanie dotyczące ludzi, zdając się przy tym na twoją wycenę, [3] »to twoja wycena będzie następująca: za mężczyznę od dwudziestego do sześćdziesiątego roku życia twoja wycena wyniesie pięćdziesiąt sykli srebra według sykla świątynnego. [4] »Jeśli to będzie kobieta, to twoja wycena wyniesie trzydzieści sykli. [5] »Jeśli to będzie ktoś od piątego do dwudziestego roku życia, twoja wycena wyniesie: za mężczyznę dwadzieścia sykli, a za kobietę dziesięć sykli. [6] »Jeśli to będzie dziecko od jednego miesiąca do piątego roku życia, to twoja wycena wyniesie: za chłopca pięć sykli srebra, a za dziewczynkę trzy sykle srebra. [7] »Jeśli będzie to ktoś od sześćdziesiątego roku życia wzwyż, to za mężczyznę twoja wycena wyniesie piętnaście sykli, a za kobietę dziesięć sykli. [8] »Jeśli ślubujący okaże się za ubogi, by zapłacić według twojej wyceny, to postawią go przed kapłanem i kapłan go oszacuje. Kapłan oszacuje go zgodnie z tym, na ile ślubującego będzie stać. [9] »Jeśli ktoś chce złożyć w ofierze PANU coś z bydła, to wszystko, co zostanie z niego ofiarowane PANU, jest świętością. [10] »Nie będzie się tego zamieniało ani zastępowało innym: gorszego lepszym ani lepszego gorszym. A jeśli koniecznie ktoś zechce zastąpić bydlę bydlęciem, to ono samo i to, którym je zastąpiono, będzie świętością. [11] »Jeśli chodzi o zwierzęta nieczyste, których nie składa się w ofierze PANU, to ofiarodawca postawi swój dar przed kapłanem, [12] »a kapłan wyceni go drożej albo taniej. Jaką określisz cenę, kapłanie, taka ona będzie! [13] »Jeśli zaś ktoś koniecznie zechce swoje zwierzę wykupić, to do wyceny kapłana dołoży jedną piątą. [14] »Jeśli ktoś poświęci swój dom jako świętość, dla PANA, to kapłan wyceni ten dom drożej lub taniej. Jak kapłan go wyceni, tak zostanie! [15] »Jeśli ofiarodawca zechce potem wykupić swój dom, to dołoży do niego w srebrze jedną piątą wyceny kapłana - i dom będzie znów należał do niego. [16] »Jeśli ktoś poświęci PANU kawałek pola ze swojej posiadłości, to twoja wycena będzie zależna od ilości wysiewanego na nim ziarna. Wysiany chomer jęczmienia odpowiada pięćdziesięciu syklom srebra. [17] »Jeśli ktoś poświęca swoje pole począwszy od roku jubileuszowego, to właśnie tak je wycenisz. [18] »Jeśli natomiast ktoś poświęci swoje pole już po roku jubileuszowym, to kapłan obliczy mu wartość według lat, które pozostają do następnego roku jubileuszowego, a różnicę ofiarodawca odejmie od twojej oceny. [19] »Jeśli potem koniecznie zechce on wykupić swoje pole, to dołoży do twojej wyceny jedną piątą w srebrze - i będzie ono znów należało do niego. [20] »Jeśli ktoś nie wykupi pola, lecz sprzeda je komuś innemu, to już nie będzie ono mogło być wykupione. [21] »Pole takie, przy zwolnieniu go w roku jubileuszowym, będzie świętością, będzie ono należało do PANA, jakby było ofiarowane na stałe, i stanie się własnością kapłana. [22] »Jeśli ktoś poświęci PANU pole przez siebie zakupione, które nie należało do jego dziedzicznej własności, [23] »to kapłan wyceni je, biorąc pod uwagę lata, które pozostały do roku jubileuszowego, a ofiarodawca uiści określoną w ten sposób sumę jeszcze tego samego dnia, jako świętość, dla PANA. [24] »W roku jubileuszowym pole to powróci do tego, od którego zostało kupione, czyli do tego, którego własnością była ta ziemia. [25] »Każda twoja wycena podawana będzie w syklach świątynnych; sykl ten będzie liczył dwadzieścia gerów. [26] »Tego, co pierworodne z bydła, co jako takie należy już do PANA, nikt nie będzie poświęcał. Czy to cielę, czy jagnię, i tak należy do PANA. [27] »Jeśli jednak jest to jedno ze zwierząt nieczystych, to ten, kto zechce je wykupić, uczyni to według twojej wyceny i doda do tego jedną piątą. Jeśli zaś zwierzę to nie zostanie wykupione, to można będzie je sprzedać według twojej wyceny. [28] »Tego natomiast, co zostało poświęcone PANU na stałe, co poświęcił ktoś PANU w taki sposób ze swojego mienia - od człowieka i bydlęcia po kawałek pola z własnej posiadłości - nie można ani sprzedać, ani wykupić. Wszystko, co zostało poświęcone PANU na stałe, należy do Niego jako największa świętość. [29] »Żaden też poświęcony na stałe człowiek, nie może zostać wykupiony - będzie musiał ponieść śmierć. [30] »Wszelka dziesięcina z płodów ziemi: z plonów pól i z owoców drzew, należy do PANA; to świętość, jej właścicielem jest PAN. [31] »A jeśli ktoś koniecznie chce wykupić coś ze swojej dziesięciny, to dołoży do niej jedną piątą jej wartości. [32] »Wszelka dziesięcina z bydła albo z trzody, wszystko, co przechodzi pod laską pasterską - co dziesiąta sztuka - zostanie poświęcona PANU. [33] »Nie będzie się przebierało między zwierzęciem lepszym a gorszym ani żadnego nie będzie się zamieniało. A jeśli ktoś koniecznie zechce któreś wymienić, to ono samo i to, na które je wymieniono, będzie świętością i nie będzie mogło być wykupione. [34] »Oto przykazania, które PAN na górze Synaj nadał Mojżeszowi dla synów Izraela. 
«  3 Księga Mojżeszowa 26 3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).