Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 3
«  3 Księga Mojżeszowa 2 3 Księga Mojżeszowa 3 3 Księga Mojżeszowa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli składana ofiara ma być rzeźną ofiarą pokoju - a ofiarujący chce ją złożyć z bydła - to niech ofiaruje PANU samca lub samicę bez skazy. [2] »Niech ofiarujący położy rękę na głowie zwierzęcia, następnie złoży je w ofierze u wejścia do namiotu spotkania, a synowie Aarona, kapłani, niech pokropią jego krwią ołtarz dookoła. [3] »Z tej rzeźnej ofiary pokoju złoży, jako wdzięczny dar dla PANA, tłuszcz okrywający wnętrzności i cały tłuszcz na otrzewnej, [4] »obie nerki z tłuszczem na nich, to jest na polędwicach, i płat wątroby przy nerkach. [5] »Synowie Aarona spalą to na ołtarzu, ułożone na ofierze całopalnej, znajdującej się na drewnie płonącym na ogniu - jest to wdzięczny dar, woń miła PANU. [6] »Jeśli ofiarujący chce złożyć PANU rzeźną ofiarę pokoju ze zwierząt trzody, to niech wybierze samca lub samicę bez skazy. [7] »Jeśli chce złożyć w ofierze jagnię, to niech przyprowadzi je przed PANA, [8] »niech położy rękę na głowie zwierzęcia i niech je złoży w ofierze przed namiotem spotkania. Synowie Aarona zaś niech pokropią krwią ofiary ołtarz dookoła. [9] »Z tej rzeźnej ofiary pokoju złoży, jako wdzięczny dar dla PANA, jej tłuszcz: cały ogon oddzielony tuż przy kości krzyżowej, tłuszcz pokrywający wnętrzności i cały tłuszcz na otrzewnej, [10] »obie nerki z tłuszczem na nich, to jest na polędwicach, i płat wątroby nad nerkami. [11] »Kapłan spali to na ołtarzu jako pokarm wdzięcznego daru dla PANA. [12] »Jeśli ofiarujący chce złożyć w ofierze kozę, to przyprowadzi ją przed PANA, [13] »położy rękę na jej głowie i złoży ją w ofierze przed namiotem spotkania. Synowie Aarona zaś pokropią jej krwią ołtarz dookoła. [14] »Z tej ofiary złoży, jako wdzięczny dar dla PANA, tłuszcz pokrywający wnętrzności i cały tłuszcz na otrzewnej, [15] »obie nerki z tłuszczem na nich, to jest na polędwicach, i płat wątroby nad nerkami. [16] »Kapłan spali to na ołtarzu jako pokarm wdzięcznego daru, na miłą woń. Cały tłuszcz jest dla PANA. [17] »Oto ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach: Nie będziecie spożywać żadnego tłuszczu ani żadnej krwi. 
«  3 Księga Mojżeszowa 2 3 Księga Mojżeszowa 3 3 Księga Mojżeszowa 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).