Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 4
«  3 Księga Mojżeszowa 3 3 Księga Mojżeszowa 4 3 Księga Mojżeszowa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż synom Izraela: Jeżeli ktoś zgrzeszy przez przeoczenie przeciw któremukolwiek z przykazań PANA i zamiast je spełnić postąpi wbrew jednemu z nich, to: [3] »Jeśli zgrzeszy namaszczony kapłan i obciąży winą lud, wówczas za popełniony przez siebie grzech przyprowadzi PANU młodego cielca bez skazy jako ofiarę za grzech. [4] »Przyprowadzi go przed PANA do wejścia do namiotu spotkania, położy rękę na głowie cielca i złoży go w ofierze przed PANEM. [5] »Następnie namaszczony kapłan weźmie nieco z krwi tego cielca i wniesie ją do namiotu spotkania. [6] »Tam kapłan zanurzy palec we krwi i siedem razy pokropi tą krwią przed PANEM z przodu zasłony miejsca najświętszego. [7] »Potem kapłan rozmaże nieco z tej krwi na rogach ołtarza kadzidlanego stojącego przed PANEM w namiocie spotkania, a całą resztę krwi cielca wyleje u podstawy ołtarza całopalnego, u wejścia do namiotu spotkania. [8] »Potem usunie z cielca ofiary za grzech cały tłuszcz, to znaczy tłuszcz pokrywający wnętrzności i tłuszcz na otrzewnej, [9] »oddzieli obie nerki z tłuszczem na nich, to jest na polędwicach, a z nimi płat wątroby -  [10] »tak jak w przypadku cielca rzeźnej ofiary pokoju - i spali kapłan to wszystko na ołtarzu całopalnym. [11] »Skórę zaś cielca, całe jego mięso wraz z głową i kończynami, a także wnętrzności z nieczystościami -  [12] »słowem, całego cielca - wyniesie na zewnątrz obozu, na miejsce czyste, na wysypisko popiołu, i spali go tam w płomieniach płonącego drewna, na wysypisku popiołu. [13] »Jeśli przeoczy coś całe zgromadzenie Izraela - a ujdzie to najpierw uwadze wspólnoty - i ludzie obciążą się winą za to, że złamali któreś z przykazań PANA zamiast je wypełnić, [14] »to gdy potem ten grzech wyjdzie na jaw, wspólnota przyprowadzi jako ofiarę za grzech młodego cielca. Zostanie on przyprowadzony przed namiot spotkania. [15] »Tam starsi zgromadzenia położą przed PANEM ręce na głowie tego cielca i [jeden z nich] złoży go w ofierze przed PANEM. [16] »Wówczas namaszczony kapłan przyniesie nieco z krwi tego cielca do namiotu spotkania. [17] »Tam zanurzy on swój palec we krwi i pokropi tą krwią przed PANEM z przodu zasłony siedem razy. [18] »Potem rozmaże on nieco tej krwi na rogach ołtarza, który jest przed PANEM w namiocie spotkania, a całą resztę krwi wyleje u podstaw ołtarza całopaleń, który jest u wejścia do namiotu spotkania. [19] »Cały zaś jego tłuszcz usunie z niego i spali na ołtarzu. [20] »Uczyni z tym cielcem podobnie, jak uczynił z cielcem ofiary za grzech. W tym przypadku postąpi tak samo. W ten sposób kapłan dokona przebłagania i będzie im przebaczone. [21] »Następnie wyniosą cielca na zewnątrz obozu i kapłan spali go tam, tak jak spalił poprzedniego cielca - jest on ofiarą za grzech wspólnoty. [22] »Kiedy zgrzeszy książę i postąpi wbrew któremuś z przykazań PANA, swojego Boga - zamiast je spełnić, przez przeoczenie obciąży się winą -  [23] »albo gdy uświadomią mu grzech, który popełnił, to jako ofiarę przyprowadzi kozła, samca bez skazy, [24] »położy rękę na jego głowie i złoży go w ofierze w miejscu, gdzie składa się przed PANEM ofiary całopalne - jest on ofiarą za grzech. [25] »Wtedy kapłan weźmie nieco z krwi ofiary za grzech na swój palec i rozmaże ją na rogach ołtarza całopaleń. Resztę krwi wyleje u podstawy tego ołtarza. [26] »Co do tłuszczu kozła, kapłan spali go na ołtarzu, tak jak w przypadku tłuszczu rzeźnej ofiary pokoju. W ten sposób dokona on przebłagania za grzech księcia - i będzie mu przebaczony. [27] »Jeśli ktokolwiek z prostego ludu zgrzeszy przez przeoczenie, czyniąc coś wbrew któremuś z przykazań PANA, i zamiast je spełnić obciąży się winą, [28] »albo gdy uświadomią mu grzech, który popełnił, to jako ofiarę za popełniony grzech przyprowadzi kozę, samicę bez skazy. [29] »Położy rękę na głowie tej ofiary za grzech, po czym złoży ją w miejscu składania ofiar całopalnych. [30] »Kapłan weźmie nieco z jej krwi na swój palec i rozmaże ją na rogach ołtarza całopaleń, a całą jej resztę wyleje u podstawy ołtarza. [31] »Co do tłuszczu, kapłan usunie go tak, jak usuwa się tłuszcz rzeźnej ofiary pokoju, i spali go kapłan na ołtarzu jako woń przyjemną dla PANA. W ten sposób kapłan dokona za niego przebłagania - i będzie mu przebaczone. [32] »Jeśli ofiarujący chce jako swoją ofiarę za grzech przyprowadzić owcę, to niech przyprowadzi samicę bez skazy. [33] »Niech położy rękę na głowie tej ofiary za grzech i niech ją złoży w miejscu, gdzie składa się ofiary całopalne. [34] »Kapłan weźmie nieco z krwi ofiary za grzech na swój palec i rozmaże ją na rogach ołtarza całopaleń. Całą resztę zaś krwi wyleje u podstawy ołtarza. [35] »Cały tłuszcz ofiary kapłan usunie tak, jak usuwa się tłuszcz z jagnięcia z ofiary pokoju. Następnie kapłan spali go na ołtarzu, na wdzięcznych darach składanych PANU, i w ten sposób dokona przebłagania za grzech popełniony przez ofiarującego - i będzie mu przebaczony. 
«  3 Księga Mojżeszowa 3 3 Księga Mojżeszowa 4 3 Księga Mojżeszowa 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).