Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  3 Księga Mojżeszowa 6 3 Księga Mojżeszowa 7 3 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto prawo dotyczące ofiary za przewinienie: Jest ona największą świętością. [2] »Zarzynać się ją będzie w miejscu zarzynania ofiary całopalnej, a jej krwią kapłan skropi ołtarz dookoła. [3] »Złoży on też w ofierze cały jej tłuszcz: ogon, tłuszcz pokrywający wnętrzności, [4] »obie nerki z tłuszczem na nich, to jest na polędwicach, a z nerkami oddzieli też płat wątroby. [5] »Następnie kapłan spali to na ołtarzu jako wdzięczny dar dla PANA - jest to ofiara za przewinienie. [6] »Może ją spożywać każdy mężczyzna spośród kapłanów. Będzie spożywana w miejscu świętym. Jest to największa świętość. [7] »Ofiary za grzech i ofiary za przewinienie dotyczy to samo prawo. Należeć one będą do kapłana, który dokonuje nimi przebłagania. [8] »Do kapłana, który składa za kogoś ofiarę całopalną, należeć będzie skóra tej ofiary. [9] »Podobnie każda ofiara z pokarmów, którą piecze się w piecu, i wszystko, co przyrządza się w garnku albo na patelni, należeć będzie do kapłana, który ją składa. [10] »Za to każda ofiara z pokarmów, rozczyniona oliwą albo sucha, należeć będzie w równej części do wszystkich synów Aarona. [11] »Oto prawo dotyczące składanej PANU rzeźnej ofiary pokoju: [12] »Jeśli ktoś składa ją jako ofiarę dziękczynną, to złoży przy tej rzeźnej ofierze dziękczynnej również przaśne bułki rozczynione oliwą i przaśne placki namaszczone oliwą. Bułki rozczynione oliwą będą wyrobione z najlepszej pszennej mąki. [13] »Wraz z bułkami złoży przy swej dziękczynnej ofierze pokoju również chleb przyrządzony na zakwasie, [14] »po jednym z każdej ofiary, jako szczególny dar dla PANA. Będzie on należał do kapłana, który dokonał pokropienia krwią ofiary pokoju. [15] »Mięso dziękczynnej ofiary pokoju zostanie spożyte w dniu ofiarowania. Nic z niego nie zostanie do rana. [16] »Jeśli jednak składana ofiara jest darem ślubowanym albo dobrowolnym, wówczas można ją spożywać zarówno w dniu jej ofiarowania, jak i nazajutrz. Tylko wtedy to, co z niej pozostanie, można jeść. [17] »Jeśli jednak pozostanie coś z mięsa tej rzeźnej ofiary do trzeciego dnia, należy to spalić w ogniu. [18] »Bo jeśli spożyje się coś z mięsa tej rzeźnej ofiary pokoju w trzecim dniu, to ten, który ją złożył, nie zyska przychylności, nie będzie mu ona zaliczona. Będzie ona już nieczystością i każdy, kto coś z niej spożyje, obciąży się swą własną winą. [19] »Nie wolno spożywać mięsa, które dotknęło czegoś nieczystego. Będzie ono spalone w ogniu. Co do pozostałego mięsa, to każdy zachowujący czystość może je spożywać. [20] »Kto spożywa mięso należącej do PANA rzeźnej ofiary pokoju, a jest przy tym nieczysty, zostanie usunięty spośród swojego ludu. [21] »Ten, kto dotknie czegokolwiek nieczystego: nieczystości ludzkiej, nieczystego zwierzęcia lub jakiejkolwiek nieczystej obrzydliwości, a spożyje coś z mięsa należącej do PANA rzeźnej ofiary pokoju, zostanie usunięty spośród swojego ludu. [22] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [23] »Przekaż synom Izraela: Nie będziecie jedli żadnego tłuszczu z bydła, owiec ani kóz. [24] »Tłuszczu zwierzęcia padłego i tłuszczu zwierzęcia rozszarpanego można używać do różnych celów, ale spożywać go nie wolno. [25] »Każdy bowiem, kto będzie spożywał tłuszcz ze zwierząt, które ofiaruje się jako wdzięczny dar dla PANA, zostanie usunięty spośród swojego ludu. [26] »W żadnej ze swoich siedzib nie będziecie spożywali krwi - ani krwi ptactwa, ani bydła. [27] »Każdy, kto by spożywał jakąkolwiek krew, zostanie usunięty spośród swojego ludu. [28] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [29] »Przekaż synom Izraela: Jeśli ktoś chce złożyć PANU rzeźną ofiarę pokoju, niech przyniesie PANU część tej składanej ofiary. [30] »Niech własnoręcznie przyniesie PANU wdzięczne dary, to znaczy tłuszcz wraz z mostkiem. Mostek niech złoży PANU w ofierze kołysanej. [31] »Tłuszcz kapłan spali na ołtarzu, mostek zaś pozostanie dla Aarona i jego synów. [32] »Prawą łopatkę natomiast, pochodzącą z waszych rzeźnych ofiar pokoju, przekażecie kapłanowi jako szczególny dar. [33] »Prawa łopatka będzie częścią należną temu spośród synów Aarona, który akurat złoży krew i tłuszcz ofiary pokoju. [34] »Mostek bowiem ofiary kołysanej oraz łopatkę szczególnego daru wziąłem od synów Izraela, z ich krwawych ofiar pokoju, i przekazałem kapłanowi Aaronowi oraz jego synom mocą wieczystej ustawy. [35] »To poświęcona część, wydzielona z wdzięcznych darów PANA dla Aarona i jego synów już w dniu poświęcenia ich do służby kapłańskiej na rzecz PANA. [36] »To PAN polecił przekazywać im jako dar od synów Izraela już od dnia ich namaszczenia. Jest to wieczysta ustawa dla ich pokoleń. [37] »Takie zatem prawa dotyczą ofiary całopalnej, ofiary z pokarmów, ofiary za grzech, ofiary za przewinienie, ofiary wyświęcenia oraz krwawej ofiary pokoju. [38] »Prawa te nadał PAN Mojżeszowi na górze Synaj. Było to w dniu, gdy polecił On synom Izraela, przebywającym na pustyni Synaj, by składali PANU ofiary. 
«  3 Księga Mojżeszowa 6 3 Księga Mojżeszowa 7 3 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).