Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  3 Księga Mojżeszowa 7 3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Weź Aarona, a z nim jego synów oraz szaty, olej do namaszczania, cielca na ofiarę za grzech, dwa barany i kosz przaśników. [3] »Zgromadź też całą wspólnotę u wejścia do namiotu spotkania. [4] »Mojżesz uczynił tak, jak mu polecił PAN, a u wejścia do namiotu spotkania zgromadziła się cała wspólnota. [5] »Wtedy Mojżesz powiedział do zgromadzenia: Oto rzecz, której PAN polecił dopełnić. [6] »Po tych słowach Mojżesz kazał zbliżyć się Aaronowi oraz jego synom i obmył ich wodą. [7] »Następnie odział Aarona w tunikę, przewiązał go pasem i ubrał go w płaszcz. Efod spiął na nim za pomocą wypustek efodu. [8] »Potem założył mu napierśnik, do napierśnika włożył urim i tummim, [9] »na głowę założył mu zawój, a na zawoju, z przedniej jego strony, umieścił złotą rozetę, diadem poświęcenia - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [10] »Następnie Mojżesz wziął olej do namaszczania i namaścił przybytek ze wszystkim, co było w nim, i w ten sposób to poświęcił. [11] »Częścią oleju skropił siedem razy ołtarz, namaścił zarówno ołtarz, jak i jego przybory, kadź i jej podstawę - po to, aby to wszystko poświęcić. [12] »W końcu wylał nieco oleju do namaszczania na głowę Aarona, namaścił go i w ten sposób poświęcił. [13] »Potem Mojżesz kazał zbliżyć się synom Aarona. Ich też odział w tuniki, przewiązał pasami i zawiązał im nakrycia głowy - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [14] »Następnie podprowadził cielca ofiary za grzech. Aaron i jego synowie położyli na tym cielcu przyprowadzonym na ofiarę za grzech swoje ręce, [15] »po czym złożyli go w ofierze. Wtedy Mojżesz wziął krew, [zanurzył w niej] palec i dla oczyszczenia ołtarza pomazał jego rogi dookoła. Resztę krwi wylał u podstawy ołtarza, poświęcając go w ten sposób, aby można na nim było dokonać przebłagania. [16] »Potem Mojżesz wziął cały tłuszcz, który był na wnętrznościach, płat wątroby, obie nerki z tłuszczem na nich i spalił to Mojżesz na ołtarzu. [17] »Pozostałe części cielca, to jest jego skórę, jego mięso i jego nieczystości spalił w ogniu na zewnątrz obozu - tak, jak polecił PAN Mojżeszowi. [18] »Potem Mojżesz kazał podprowadzić barana ofiary całopalnej. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowie barana, [19] »po czym złożyli go w ofierze. Jego krwią Mojżesz pokropił ołtarz dookoła. [20] »Barana pokrojono na części, po czym Mojżesz spalił jego głowę, inne części i łój. [21] »Po umyciu wnętrzności i kończyn wodą Mojżesz spalił całego barana na ołtarzu. Była to ofiara całopalna, na miłą woń, wdzięczny dar dla PANA - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [22] »Mojżesz kazał podprowadzić drugiego barana. Był to baran ofiary wyświęcenia. I tym razem Aaron i jego synowie położyli na jego głowie swoje ręce. [23] »Gdy barana złożono w ofierze, Mojżesz wziął nieco z jego krwi i pomazał płatek prawego ucha Aarona, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. [24] »Kazał też podejść synom Aarona. W ich przypadku również Mojżesz pomazał krwią każdemu z nich: płatek prawego ucha, kciuk prawej ręki i wielki palec prawej nogi. Potem Mojżesz skropił krwią ołtarz dookoła. [25] »Następnie wziął tłuszcz części ogonowej, cały tłuszcz pokrywający wnętrzności, płat wątroby, obie nerki z tłuszczem na nich i prawą łopatkę. [26] »Z kosza przaśników zaś, stojącego przed PANEM, wziął jedną przaśną bułkę, jeden bochenek chleba rozczynionego oliwą, jeden placek i ułożył je na tych kawałkach tłuszczu i na prawej łopatce. [27] »Wszystko to położył na dłoniach Aarona oraz na dłoniach jego synów i kazał tym zakołysać przed PANEM w ofierze kołysanej. [28] »Kiedy to już uczynili, Mojżesz odebrał to z ich dłoni i spalił na ołtarzu na ofierze całopalnej. Była to ofiara wyświęcenia, na miłą woń, wdzięczny dar dla PANA. [29] »Potem Mojżesz wziął mostek i zakołysał nim przed PANEM w ofierze kołysanej. Ta część barana ofiary wyświęcenia należała do Mojżesza - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [30] »Następnie Mojżesz wziął nieco oleju do namaszczania oraz nieco krwi, która była na ołtarzu, i pokropił Aarona, jego szaty, a z nim jego synów oraz szaty jego synów. Tak Mojżesz wyświęcił Aarona, jego szaty, a z nim jego synów oraz ich szaty. [31] »W końcu powiedział Mojżesz do Aarona i do jego synów: Ugotujcie to mięso u wejścia do namiotu spotkania i tam je spożyjcie wraz z chlebem, który jest w koszu ofiary wyświęcenia. Poleciłem bowiem, by spożywali to Aaron i jego synowie. [32] »Wszelkie pozostałości mięsa i chleba spalicie w ogniu. [33] »Od wejścia do namiotu spotkania nie odstąpicie przez siedem dni - aż do dnia, gdy wypełnią się dni waszego wyświęcenia. Tyle bowiem czasu zajmie wprowadzanie was w urząd. [34] »To, co stało się w dniu dzisiejszym, PAN przykazał powtarzać, aby dokonać za was przebłagania. [35] »U wejścia do namiotu spotkania przebywać zatem będziecie dzień i noc, przez siedem dni, i doglądać będziecie służby PANU, abyście nie pomarli, ponieważ tak mi przykazał. [36] »Aaron wraz ze swoimi synami dopełnił zatem wszystkich tych spraw, które PAN nakazał za pośrednictwem Mojżesza. 
«  3 Księga Mojżeszowa 7 3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).