Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 9
«  3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ósmego dnia Mojżesz wezwał Aarona, jego synów oraz starszych Izraela. [2] »Weź sobie - polecił Aaronowi - młodego cielca na ofiarę za grzech i barana na ofiarę całopalną. Oba mają być bez skazy. Przyprowadź je przed oblicze PANA. [3] »A synom Izraela poleć: Weźcie sobie kozła na ofiarę za grzech, cielca i baranka, oba jednoroczne, bez skazy, na ofiarę całopalną, [4] »cielca i barana na ofiarę pokoju - aby ofiarować je PANU - oraz ofiarę z pokarmów rozczynioną oliwą, ponieważ PAN dziś wam się ukaże. [5] »Sprowadzili zatem przed namiot spotkania to, co przykazał Mojżesz, przybyli całym zgromadzeniem i stanęli przed PANEM. [6] »Wówczas Mojżesz powiedział: To jest rzecz, którą PAN każe wam uczynić, aby ukazała wam się chwała PANA. [7] »Tu zwrócił się do Aarona: Zbliż się do ołtarza, złóż swoje ofiary - za grzech i całopalną - i dokonaj nimi przebłagania za siebie i za swój dom. Złóż też ofiary ludu i dokonaj za nich przebłagania - tak, jak polecił PAN. [8] »Aaron zbliżył się zatem do ołtarza i złożył cielca w ofierze za swój grzech. [9] »Jego synowie podali mu krew, a on zanurzył w niej palec i pomazał krwią rogi ołtarza. Pozostałą krew ofiary wylał u podstawy ołtarza. [10] »Tłuszcz natomiast, nerki i płat wątroby ofiary za grzech spalił na ołtarzu - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [11] »Mięso z kolei oraz skórę spalił w ogniu na zewnątrz obozu. [12] »Potem złożył ofiarę całopalną. Jego synowie podali mu krew, a on skropił nią ołtarz dookoła. [13] »Co do samej ofiary, jego synowie podali mu jej kawałki oraz głowę, a on spalił to na ołtarzu. [14] »Obmył także wnętrzności i kończyny. Je również spalił na ołtarzu, na ofierze całopalnej. [15] »W następnej kolejności Aaron złożył ofiarę ludu. Wziął kozła na ofiarę za grzech ludu, ofiarował go i - jak wcześniej - dokonał nim oczyszczenia z grzechu. [16] »Potem złożył ofiarę całopalną. Uczynił to zgodnie z prawem. [17] »Dalej, złożył ofiarę z pokarmów; jej częścią wypełnił garść i to, co miał w garści, spalił na ołtarzu, oprócz całopalenia porannego. [18] »W końcu Aaron złożył cielca i barana w rzeźnej ofierze pokoju za lud. Jego synowie podali mu krew, a on skropił nią ołtarz dookoła. [19] »Tłuszcz natomiast z cielca i barana, to jest: ogon, tłuszcz z wnętrzności, nerki i płat wątroby, [20] »położyli na mostkach i przynieśli przed ołtarz. Aaron spalił tłuszcz na ołtarzu, [21] »a mostki i prawą łopatkę złożył PANU w ofierze kołysanej, tak jak polecił Mojżesz. [22] »Potem Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. Uczyniwszy to, zszedł - ofiara za grzech, całopalna i ofiara pokoju zostały przez niego dopełnione. [23] »Po dokonaniu tego wszystkiego, Mojżesz z Aaronem weszli do namiotu spotkania. Kiedy stamtąd wyszli i błogosławili lud, całemu ludowi ukazała się chwała PANA. [24] »Wyszedł bowiem ogień sprzed PANA i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną z jej tłuszczem. Gdy ludzie to zobaczyli, zakrzyknęli radośnie i upadli na twarz. 
«  3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 10  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).