«  Księga Amosa 1 Księga Amosa 2 Księga Amosa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Moabu i z powodu czterech nie odwrócę jego losu, ponieważ spalił na wapno kości króla Edomu. [2] »Dlatego rzucę ogień na Moab i strawi pałace Kerijot. I umrze Moab wśród wrzawy, wśród zgiełku, przy dźwięku rogu. [3] »Zgubię też jego władcę, a z nim wybiję wszystkich jego książąt - mówi PAN. [4] »Tak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Judy i z powodu czterech nie odwrócę jej losu, ponieważ odrzucili Prawo PANA i nie przestrzegali Jego ustaw - zwiodły ich kłamstwa, za którymi poszli ich ojcowie. [5] »Dlatego rzucę ogień na Judę i strawi on pałace Jerozolimy. [6] »Tak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Izraela i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, ponieważ sprzedają sprawiedliwego za pieniądze, a potrzebującego za parę sandałów. [7] »Depczą w prochu ziemi głowy biednych i gmatwają sprawy ubogich. Syn i ojciec chodzą do tej samej dziewczyny i przez to bezczeszczą moje święte imię. [8] »Na szatach wziętych w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu i w domu swojego Boga piją wino za pieniądze ukaranych grzywną. [9] »A przecież to Ja wytępiłem przed nimi Amorytę, wysokiego jak cedr, mocnego jak dąb - od góry zniszczyłem jego owoc, a od dołu korzenie. [10] »Ja także wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was przez pustynię czterdzieści lat, abyście posiedli ziemię Amoryty. [11] »I ustanawiam niektórych z waszych synów prorokami, a niektórych młodzieńców - nazyrejczykami. Czy nie było tak, synowie Izraela? - oświadcza PAN. [12] »Lecz wy poiliście nazyrejczyków winem, a prorokom nakazywaliście: Nie prorokujcie! [13] »Dlatego Ja zatrzeszczę pod wami tak, jak trzeszczy wóz pełen snopów. [14] »Wtedy nie zdoła uciec szybki, mocnemu nie wystarczy sił i dzielny nie ocali życia. [15] »Nie ostoi się łucznik, nie ujdzie szybkonogi, jeździec też nie umknie z życiem, [16] »a najodważniejszy spośród wojowników będzie w tym dniu uciekał nagi - oświadcza PAN. 
«  Księga Amosa 1 Księga Amosa 2 Księga Amosa 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).