«  Księga Amosa 2 Księga Amosa 3 Księga Amosa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie słów, które wypowiedział PAN o was, synowie Izraela, o całym rodzie, który wyprowadził z ziemi egipskiej: [2] »Tylko z wami się złączyłem spośród wszystkich rodów ziemi, dlatego nawiedzę was za wszystkie wasze winy. [3] »Czy dwóch idzie razem, jeśli się nie umówili? [4] »Czy lew ryczy w lesie, jeśli nie ma łupu? Czy lwię wydaje głos z jaskini, jeśli nic nie złowiło? [5] »Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeśli nie ma w nich przynęty? Czy sidło podrywa się z ziemi, jeśli nic się w nie nie złapało? [6] »Czy lud nie drży, gdy w mieście dmą na alarm? Czy w mieście zdarza się nieszczęście, którego by PAN nie wywołał? [7] »Owszem, nie czyni Wszechmocny PAN nic, jeśli wpierw nie objawi swego planu swoim sługom, prorokom. [8] »Lew ryknął! Kto się nie boi? Wszechmocny PAN przemówił! Kto by nie prorokował? [9] »Ogłaszajcie w pałacach Aszdodu i w pałacach ziemi egipskiej! Powiedzcie: Zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie, jak wielkie w niej zamieszanie, jaki ucisk panuje w jej wnętrzu! [10] »Nie umieją postępować uczciwie - oświadcza PAN - gromadzą gwałt i przemoc w swych pałacach. [11] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Nieprzyjaciel otoczy ziemię! Sprawi, że zniknie twa siła, i splądruje twoje pałace. [12] »Tak mówi PAN: Jak pasterz wyrywa z paszczy lwa dwie kości podudzia lub kawałek ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela, rozsiadający się w Samarii na zbytkownych łożach i jedwabnych kapach! [13] »Słuchajcie i składajcie świadctwo przeciw domowi Jakuba! - oświadcza Wszechmocny PAN, Bóg Zastępów. [14] »Tak! W dniu mojego nawiedzenia przestępstw Izraela, nawiedzę też ołtarze Betelu. I będą utrącone narożniki ołtarza - i spadną na ziemię. [15] »Zburzę pałac zimowy wraz z pałacem letnim! Runą pałace z kości słoniowej i skończą się wspaniałe domy - oświadcza PAN. 
«  Księga Amosa 2 Księga Amosa 3 Księga Amosa 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).