«  Księga Amosa 3 Księga Amosa 4 Księga Amosa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie tych słów, wy, krowy Baszanu na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie potrzebujących, a do swych mężów mówicie: Przynieście wina, wypijemy sobie! [2] »Wszechmocny PAN przysiągł na swą świętość: Oto nadciągają na was dni, gdy was wywloką hakami, a wasze potomstwo rybackimi haczykami. [3] »Jedna za drugą wyjdziecie przez wyłomy i każą wam iść do Hermonu - oświadcza PAN. [4] »Przychodźcie do Betel i grzeszcie; chodźcie do Gilgal i mnóżcie nieprawość! Składajcie co rano ofiary, a co trzeci dzień dziesięciny [5] »i spalajcie w ofierze dziękczynnej chleb z kwaszonego ciasta, nagłaśniajcie swoje dobrowolne ofiary! Wy to właśnie lubicie, synowie Izraela - oświadcza Wszechmocny PAN. [6] »A chociaż to Ja zsyłałem na was głód we wszystkich waszych miastach i brakowało wam chleba we wszystkich miejscowościach, nie nawróciliście się do Mnie - oświadcza PAN. [7] »I chociaż to Ja wstrzymywałem wam deszcz na trzy miesiące przed żniwami - spuszczałem deszcz na jedno miasto, a na drugie nie, jedno pole było zlane deszczem, a to, na które deszcz nie spadł, usychało -  [8] »to umieliście się wlec z dwóch, trzech miast do jednego, aby napić się wody, choć nie ugasiliście pragnienia, ale do Mnie się nie nawróciliście - oświadcza PAN. [9] »Smagałem was śniecią i pleśnią, gdy rosły wasze ogrody i winnice. Wasze drzewa - figowe i oliwne - pożerała szarańcza, jednak nie nawróciliście się do Mnie - oświadcza PAN. [10] »Zesłałem na was zarazę jak na Egipt, wybiłem mieczem waszą młodzież, a przy tym zrabowano wam konie; sprawiłem, że musieliście wdychać woń zabitych w waszych obozach, a jednak nie nawróciliście się do Mnie - oświadcza PAN. [11] »Dokonałem wśród was spustoszenia, jak to, którego dokonał Bóg w Sodomie i Gomorze, staliście się jak głownia wyrwana z ognia, a jednak nie nawróciliście się do Mnie - oświadcza PAN. [12] »Dlatego jeszcze tak postąpię z tobą, Izraelu! A ponieważ tak postąpię z tobą, Izraelu, przygotuj się na spotkanie twego Boga! [13] »Gdyż oto: On jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr, objawia człowiekowi, jaki jest Jego plan, potrafi poranek zamienić w mrok, na wyniosłościach ziemi postawić [miażdżący] krok - a Jego imię brzmi JHWH, Bóg Zastępów! 
«  Księga Amosa 3 Księga Amosa 4 Księga Amosa 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).