«  Księga Amosa 4 Księga Amosa 5 Księga Amosa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie tego słowa, które ja jako pieśń żałobną wznoszę nad wami, domu Izraela! [2] »Upadła i już nie powstanie dziewica Izraela. Leży porzucona na swej ziemi i nikt jej nie podnosi. [3] »Gdyż tak mówi Wszechmocny PAN: Miasto, które wystawiało do walki tysiąc wojowników, zachowa stu, a to, które wystawiało stu, zachowa dziesięciu domowi Izraela. [4] »Gdyż tak mówi PAN do domu Izraela: Szukajcie Mnie, a będziecie żyli! [5] »Nie szukajcie Betelu, nie chodźcie do Gilgal i nie udawajcie się do Beer-Szeby. Bo Gilgal na pewno pójdzie na wygnanie, a Betel stanie się niczym. [6] »Szukajcie PANA, a będziecie żyli! Inaczej wybuchnie On jak ogień w domu Józefa, strawi go i nikt go w Betel nie ugasi. [7] »Wy, którzy prawo zamieniacie w piołun i sprawiedliwość poniewieracie na ziemi! [8] »On tworzy Plejady i Oriona, zamienia ciemność w poranek i dzień czyni nocą; On wzywa wody morza i rozlewa je po ziemi - Jego imię brzmi PAN! [9] »On sprawia, że zguba spada na mocnego i zagłada spotyka twierdzę! [10] »Nienawidzą w sądach tego, który ich upomina, i brzydzą się tym, kto mówi rozsądnie. [11] »Dlatego - ponieważ depczecie biednego, wymuszacie na nim daninę w zbożu - to choć budujecie sobie domy z kamiennych ciosów, nie będziecie w nich mieszkać; i choć zasadziliście sobie przepiękne winnice, nie będziecie pić z nich wina. [12] »Bo wiem, jak liczne są wasze przestępstwa i jak rozliczne wasze grzechy. Gnębicie sprawiedliwego, wymuszacie kaucje i naginacie w sądach sprawy potrzebujących. [13] »Dlatego rozumny ubolewa w tym czasie, bo to jest czas zły! [14] »Szukajcie dobra - nie zła, a będziecie żyli. Wówczas PAN, Bóg Zastępów, będzie z wami - tak, jak mówicie! [15] »Miejcie w nienawiści zło! Celujcie w tym, co dobre! W waszych sądach zróbcie miejsce prawu! Może PAN, Bóg Zastępów, zmiłuje się nad resztą Józefa. [16] »Dlatego tak mówi PAN, Bóg Zastępów, Pan: Na wszystkich placach rozlegnie się płacz, na wszystkich ulicach będą wołać: Biada! Do żałoby wezwą rolników i płaczących - do narzekania! [17] »Ze wszystkich winnic rozlegnie się zawodzenie, gdyż przejdę pośród ciebie - mówi PAN. [18] »Biada stęsknionym za dniem PANA! Na cóż wam ten dzień PANA? Niesie on ciemność, nie światło! [19] »Kto go pragnie, jest jak ten, kto umyka przed lwem na spotkanie niedźwiedzia, kto chroni się w domu, opiera rękę o ścianę, a tu kąsa go wąż! [20] »Tak! Dzień PANA to ciemność - nie światło! Mrok, a nie żaden blask! [21] »Nienawidzę waszych świąt, odrzucam je! Nie pachną Mi wasze uroczystości! [22] »Nawet gdy Mi składacie te całopalenia i ofiary z pokarmów, nie odczuwam przyjemności. Nie patrzę na ofiary pojednania z waszych tucznych cieląt! [23] »Zabierzcie ode Mnie jazgot waszych pieśni! Nie chcę słuchać brzdękania waszych lutni! [24] »Niech raczej prawo popłynie strumieniem i sprawiedliwość - niczym potok wieczny! [25] »Czy składaliście Mi całopalenia i ofiary z pokarmów, gdy przez czterdzieści lat wiodłem was po pustyni, domu Izraela? [26] »Nosiliście raczej Sikkuta, swojego króla, i tę gwiazdę Kijuna, wasze podobizny - waszych bogów, których sobie zrobiliście! [27] »Dlatego zaprowadzę was do niewoli daleko poza Damaszek - mówi PAN, Bóg Zastępów - takie jest Jego imię. 
«  Księga Amosa 4 Księga Amosa 5 Księga Amosa 6  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).