«  Księga Amosa 6 Księga Amosa 7 Księga Amosa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszechmocny PAN ukazał mi taki obraz: zobaczyłem, że przygotowuje On szarańczę. A było to akurat w czasie, gdy zaczęła odrastać trawa po sianokosach królewskich. [2] »A gdy szarańcza pożarła już niemal całą roślinność w kraju, zawołałem: Wszechmocny PANIE, przebacz! Jak Jakub to wytrzyma? Przecież jest tak niewielki! [3] »I PAN zlitował się: Nie dopuszczę do tego - zdecydował. [4] »Następnie Wszechmocny PAN ukazał mi taki obraz: otóż zobaczyłem, jak Wszechmocny PAN przyzywa ogień, by nim wymierzyć karę. Ogień ten mógł wysuszyć nawet wielką otchłań i pochłonąć całe dziedzictwo! [5] »Ale zawołałem: Wszechmocny PANIE, proszę, odstąp od tego. Jak Jakub to wytrzyma? Przecież jest tak niewielki! [6] »I PAN zlitował się: Do tego również nie dopuszczę - rozstrzygnął Wszechmocny PAN. [7] »W końcu Pan ukazał mi taki obraz: otóż stał On na murze zbudowanym według pionu i w ręce trzymał pion. [8] »Co widzisz, Amosie? - zapytał mnie PAN. Pion - odpowiedziałem. Wtedy Pan oznajmił: Oto spuszczam pion pośród mojego ludu, Izraela. Już więcej mu nie przepuszczę. [9] »Spustoszone będą świątynki na wzniesieniach Izaaka i legną w gruzach święte miejsca Izraela. Ja natomiast powstanę z mieczem przeciwko domowi Jeroboama! [10] »Wtedy Amazjasz, kapłan sprawujący swój urząd w Betelu, posłał do Jeroboama, króla Izraela, wiadomość takiej treści: Amos spiskuje przeciwko tobie w samym sercu Izraela. Kraj nie wytrzyma tych wszystkich jego mów. [11] »Bo Amos rozpowiada: Jeroboam zginie od miecza, a Izrael z całą pewnością opuści swoją ziemię i pójdzie na wygnanie. [12] »Amosowi zaś Amazjasz doradził: Posłuchaj, jasnowidzu! Czym prędzej uchodź do ziemi judzkiej. Tam zarabiaj na siebie. Tam sobie prorokuj. [13] »W Betelu natomiast już nie prorokuj. Tu bowiem mieści się świątynia królewska i jest to najważniejszy przybytek w królestwie. [14] »Amos tak na to odpowiedział Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem ani uczniem prorockim. Jestem pasterzem bydła i hodowcą sykomor. [15] »PAN jednak zabrał mnie od stad kóz i owiec i polecił: Idź, przekaż proroctwo mojemu ludowi Izraelowi! [16] »A teraz posłuchaj Słowa PANA: Ty mówisz: Nie prorokuj przeciw Izraelowi i przestań bredzić przeciw domowi Izaaka; [17] »dlatego tak mówi PAN: Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoją ziemię rozdzielą na części sznurem mierniczym, a ty sam umrzesz w ziemi nieczystej. Natomiast Izrael na pewno opuści swą ziemię i pójdzie na wygnanie. 
«  Księga Amosa 6 Księga Amosa 7 Księga Amosa 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).