«  Księga Amosa 8 Księga Amosa 9 Księga Abdiasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zobaczyłem Pana stojącego przy ołtarzu. Powiedział On do mnie: Uderz w głowicę [kolumny], niech zadrżą sklepienia! Niech spadnie strop na głowy ich wszystkich! A ich resztę zabiję mieczem. Żaden z nich nie ujdzie, nie będzie ratunku dla żadnego uchodźcy! [2] »Choćby dokopali się do świata zmarłych, wyciągnę ich stamtąd swą ręką; choćby wznieśli się wysoko do nieba, ściągnę ich stamtąd w dół. [3] »Choćby skryli się na szczycie Karmelu, wytropię ich tam i wyłapię; choćby schowali się przede Mną na dnie morza, na mój rozkaz wąż ich pokąsa. [4] »A gdy wróg ich zapędzi w niewolę, i tam poślę miecz, by ich niszczył. Dopilnuję, by działo im się źle i aby nie mieli powodzenia. [5] »Kim jest Pan? To PAN Zastępów! Gdy dotyka On ziemi, ta topnieje, lament wznosi się z ust jej mieszkańców, niczym Nil podnosi się cała i jak rzeka Egiptu - opada. [6] »On na niebie wznosi piętra swych budowli, swój nieboskłon osadza na ziemi, On zwołuje do siebie wody morza, zrasza nimi to, co żyje na lądach - Jego imię brzmi PAN. [7] »Czyż wy nie jesteście dla Mnie jak potomkowie Kuszytów, synowie Izraela? - oświadcza PAN. Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistynów z Kaftoru, a Aramejczyków z Kir? [8] »Oto oczy Wszechmocnego PANA skierowane są na to grzeszne królestwo i zetrę je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię domu Jakuba doszczętnie - oświadcza PAN. [9] »Bo oto na mój rozkaz odsieję dom Izraela wśród narodów, tak jak ziarno przesiewa się w przetaku - i żadne nie upadnie na ziemię. [10] »Od miecza zginą wszyscy grzesznicy mego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie i nie spotka nas nieszczęście. [11] »W tym też dniu postawię podupadły szałas Dawida, zamuruję wyłomy, podniosę go z ruin i odbuduję go - będzie jak w dawnych czasach. [12] »Wówczas posiądą resztkę Edomu oraz te wszystkie narody, nad którymi wzywano moje imię - oświadcza PAN, który to właśnie czyni. [13] »Oto idą dni - oświadcza PAN - w których oracz będzie szedł tuż za żniwiarzem, a tłoczący winogrona tuż za siewcą ziarna! Wtedy góry wręcz ociekać będą moszczem, a pagórki spływać obfitością. [14] »I odmienię los mojego ludu Izraela. Odbudują i zasiedlą spustoszone niegdyś miasta, zasadzą winnice i napiją się z nich wina, założą ogrody i spożyją ich owoce. [15] »Zasadzę ich na ich ziemi i z tej ziemi, którą im dałem, już nikt ich nie wyrwie - mówi PAN, twój Bóg. 
«  Księga Amosa 8 Księga Amosa 9 Księga Abdiasza 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).