«  Księga Amosa 9 Księga Abdiasza 1 Księga Jonasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmocny PAN o Edomie: Usłyszeliśmy wieść od PANA i do narodów wyruszył już goniec: Wstańcie! Wyruszmy przeciwko niemu na wojnę! [2] »Oto uczynię cię małym wśród narodów - będziesz bardzo wzgardzony. [3] »Zwiodła cię pycha twego serca, ty, mieszkańcu szczelin skalnych! Siedzibę masz wysoko, więc mówisz w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię? [4] »Otóż choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś pośród gwiazd uwił sobie gniazdo, i stamtąd cię sprowadzę - oświadcza PAN. [5] »Gdyby złodzieje przyszli do ciebie, gdyby nocni rabusie - o, jakże będziesz zniszczony! - czy nie ukradliby tylko tego, po co przyszli? Gdyby zbierający winogrona przybyli do ciebie, czy nie zostawiliby za sobą pojedynczych gron? [6] »Ezaw zostanie dokładnie przeszukany, przetrząśnięte będą jego tajne skarbce! [7] »Aż po granicę cię przegnają! Oszukają cię wszyscy twoi sprzymierzeńcy, pokonają twoi sojusznicy; ci, którzy jedzą twój chleb, zastawią na ciebie sidła - a ty dasz się zaskoczyć. [8] »Tak, w tym dniu - oświadcza PAN - wytępię mędrców z Edomu i roztropnych - z góry Ezawa. [9] »Wtedy przerażą się twoi waleczni, Temanie, tak że będzie wycięty każdy z góry Ezawa - z powodu zbrodni. [10] »Ze względu na gwałt na twoim bracie Jakubie, okryje cię wstyd i będziesz wycięty na wieki. [11] »W czasie, kiedy stałeś na uboczu, kiedy obcy rabowali jego dobra, cudzoziemcy wkroczyli do jego bram i o Jerozolimę rzucali los - ty też byłeś jak jeden z nich! [12] »Nie przyglądaj się bratu w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się, że zagłada spotkała synów Judy. Nie przechwalaj się w dniu niedoli! [13] »Nie wkraczaj do bramy mego ludu w dniu jego klęski! Nie przyglądaj się i ty jego nieszczęściu w dniu jego klęski! Nie sięgaj po jego mienie w dniu jego klęski! [14] »Nie stawaj na rozstaju dróg, by wycinać jego uchodźców! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli! [15] »Gdyż bliski jest dzień PANA dla wszystkich narodów! Jak ty postępowałeś, tak postąpią z tobą. Zapłata za twoje czyny wróci na twoją głowę. [16] »Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; będą pić, będą chłeptać - i pamięć po nich zaginie! [17] »Lecz na górze Syjon będzie wybawienie i będzie ona święta, a dom Jakuba przejmie ich posiadłości. [18] »I stanie się dom Jakuba ogniem, dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa - słomą: podpalą go i strawią! I z domu Ezawa nikt nie ocaleje - gdyż PAN tak rozstrzygnął. [19] »Ci z Negeb posiądą górę Ezawa, a ci z Szefeli - Filistynów. Posiądą też pola Efraima i pola Samarii, a Beniamin zajmie Gilead. [20] »Wygnańcy zaś tej twierdzy synów Izraela, posiądą ziemię Kananejczyków aż po Sareptę, i wygnańcy z Jerozolimy, którzy mieszkają w Sefarad, posiądą miasta Negebu. [21] »I wstąpią ocaleni na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa - a panowanie będzie należeć do PANA. 
«  Księga Amosa 9 Księga Abdiasza 1 Księga Jonasza 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).