«  Księga Jonasza 4 Księga Micheasza 1 Księga Micheasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które PAN skierował do Micheasza Moreszyty w dniach Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów Judy; to, co pokazał mu On odnośnie do Samarii i Jerozolimy. [2] »Słuchajcie, wszystkie ludy! Zastanów się, ziemio, wraz z tym, co ją napełnia! Niech Wszechmocny PAN będzie świadkiem, Pan ze swojego świętego przybytku! [3] »Bo oto PAN wychodzi ze swojego miejsca, zstąpi i podepcze wyniosłości ziemi. [4] »I stopnieją pod Nim góry, doliny rozpadną się jak wosk pod wpływem ognia, spłyną jak wody cieknące po zboczu. [5] »Z powodu przestępstwa Jakuba to wszystko i z powodu grzechów domu Izraela. Co jest przestępstwem Jakuba? Czy nie Samaria? Czym wyniosłości Judy? Czy nie Jerozolima? [6] »Z Samarii zrobię rumowisko na polu, miejsce pod winnicę, w wąwóz powrzucam jej kamienie i jej fundamenty odsłonię. [7] »I wszystkie jej bożyszcza będą rozbite, wszystkie jej zyski spalone ogniem, z wszystkich jej bóstw zrobię odpadki, ponieważ z nierządu je uzbierała i w zysk z nierządu się zmienią. [8] »Dlatego będę jęczał i zawodził, chodził boso i nago, zaskowyczę niczym szakale, będę łkał jak córki strusicy. [9] »Gdyż nieuleczalna jest jej rana, dotarła aż do Judy, dotknęła nawet bramy mego ludu - Jerozolimy. [10] »W Mieście Radości nie rozgłaszajcie! Wcale tam nie płaczcie! W Domu Prochu posypcie się prochem! [11] »Niech spotka cię to, mieszkanko Piękna, że pójdziesz w nagości i wstydzie! Mieszkanka Ujścia nie ujdzie! W Bliskich Domach zapłaczą, bo skończy się ich bliskość! [12] »Na dobre osłabnie mieszkanka Goryczy, bo nieszczęście od PANA dotknie bram Jerozolimy. [13] »Zaprzęgaj do rydwanu, mieszkanko Ucieczki! Jesteś początkiem grzechu dla córki Syjonu! Tak! U ciebie znaleziono przestępstwa Izraela. [14] »Dlatego wręczysz Radosnym Zaręczynom prezent na rozstanie! A domy Złudnych Źródeł zawiodą królów Izraela. [15] »Na ciebie, mieszkanko Dziedzictwa, sprowadzę zdobywcę dziedzictwa! Aż do Słuszności dotrze Chwała Izraela. [16] »Zgól się i ostrzyż z powodu synów swej rozkoszy, swoją łysinę powiększ jak u sępa, gdyż ich od ciebie uprowadzą! 
«  Księga Jonasza 4 Księga Micheasza 1 Księga Micheasza 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).