«  Księga Micheasza 2 Księga Micheasza 3 Księga Micheasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I powiedziałem: Posłuchajcie, naczelnicy Jakuba oraz wodzowie domu Izraela: Czyż nie waszą rzeczą jest sądzić sprawiedliwie? [2] »Tymczasem wy nienawidzicie dobra. Kochacie zło! Zdzieracie z ludzi skórę i ciało z ich kości. [3] »Ci, którzy najedli się ciałem mego ludu, zdarli z niego skórę, połamali kości - porozrzucali jak w garnku, jak mięso w środku kotła, [4] »następnie wołają do PANA! Lecz im nie odpowie! Zakryje wtedy przed nimi oblicze z powodu zepsucia ich czynów. [5] »To mówi PAN przeciw prorokom, którzy zwodzą mój lud, którzy, gdy im dadzą coś przegryźć, głoszą pokój, lecz przeciw temu, kto im nic nie włoży do ust, uświęcają i wojnę. [6] »Dlatego zaskoczy was noc! Nie będzie widzenia! Ogarnie was mrok! Nie będzie wróżenia! Słońce zajdzie nad tymi prorokami, przygaśnie ono nad nimi w tym dniu. [7] »Wówczas zawstydzą się jasnowidze, upokorzenie spotka wróżbitów, wszyscy zasłonią swoje twarze, bo nie będzie od Boga żadnej odpowiedzi. [8] »Co do mnie natomiast, jestem napełniony mocą, Duchem PANA, poczuciem słuszności i siłą, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo i Izraelowi jego grzech. [9] »Posłuchajcie tego, naczelnicy domu Jakuba oraz wodzowie domu Izraela, którzy brzydzicie się sprawiedliwym sądem i przekręcacie wszystko, co proste! [10] »Wy, którzy budujecie Syjon kosztem krwi i Jerozolimę kosztem sprawiedliwości! [11] »Naczelnicy ludu sądzą za łapówki, jego kapłani rozstrzygają za opłatą, jego prorocy wróżą za srebro, a powołują się na PANA! Mówią: Przecież PAN jest wśród nas, nie spadnie na nas nieszczęście! [12] »Dlatego z powodu was Syjon będzie zaorany jak pole, z Jerozolimy zostaną kupy gruzów, ze wzgórza świątynnego- lesiste pagórki. 
«  Księga Micheasza 2 Księga Micheasza 3 Księga Micheasza 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).