«  Księga Micheasza 4 Księga Micheasza 5 Księga Micheasza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(4:14) A teraz zbierz się w oddziały, córko oddziału! Wał oblężniczy stanął przeciwko nam. Kijem bić będą po twarzy sędziego Izraela. [2] »(5:1) A ty, Betlejem Efrata, zbyt małe, by zaliczać się do znaczniejszych rodów Judy - z ciebie wyjdzie Mi ten, który będzie władał w Izraelu. Jego początki pradawne, sięgają dni pradawnych. [3] »(5:2) Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy rodząca urodzi, i pozostali Jego bracia powrócą do synów Izraela. [4] »(5:3) I powstanie, będzie pasł w mocy PANA, w majestacie imienia JHWH, Jego Boga - wówczas osiądą, bo Jego wielkość sięgnie aż po krańce ziemi. [5] »(5:4) I Ten będzie pokojem. Gdy Asyria wkroczy do naszej ziemi i gdy wkroczy do naszych twierdz, przeciwstawimy jej siedmiu pasterzy i ośmiu książąt spomiędzy ludzi. [6] »(5:5) I potraktują Asyrię mieczem, ziemię Nimroda u jej bram - i wybawi nas On od Asyrii, gdy wejdzie do naszej ziemi, gdy przekroczy naszą granicę. [7] »(5:6) I stanie się reszta Jakuba pośród licznych ludów jak rosa pochodząca od PANA, jak ulewne deszcze na zieleń, która nie łączy nadziei z człowiekiem ani nie czeka na synów ludzkich. [8] »(5:7) I stanie się reszta Jakuba wśród narodów, pośród licznych ludów, jak lew między zwierzyną lasów, jak lwię między stadami owiec, które - gdy przechodzi - depcze, szarpie - i nie ma ratunku. [9] »(5:8) Podniesiesz rękę przeciw nieprzyjaciołom, wszyscy twoi wrogowie poginą. [10] »(5:9) Gdy nastanie ten dzień - oświadcza PAN - pozbawię cię koni i zniszczę twoje rydwany. [11] »(5:10) Zburzę miasta twej ziemi i potrzaskam wszystkie twe umocnienia. [12] »(5:11) Wytrącę czary z twej ręki i odbiorę ci twoich wróżbitów. [13] »(5:12) Pokruszę twoje bożyszcza i twoje posągi. I nie będziesz się już kłaniał dziełu swoich rąk. [14] »(5:13) Powyrywam twoje aszery i spustoszę twoje miasta. [15] »(5:14) Tak uczynię w gniewie i w porywie zemsty narodom, które okazały się nieposłuszne. 
«  Księga Micheasza 4 Księga Micheasza 5 Księga Micheasza 6  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).