«  Księga Micheasza 5 Księga Micheasza 6 Księga Micheasza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Posłuchajcie uważnie tego, co mówi PAN: Powstań, wnieś skargę wobec gór, niech wzgórza usłyszą twój głos! [2] »Słuchajcie, góry, skargi PANA, wy, niewzruszone fundamenty ziemi! Gdyż PAN ma sprawę ze swym ludem, z Izraelem toczy On spór. [3] »Ludu mój! Co ci uczyniłem? Czym cię zmęczyłem? Odpowiedz mi! [4] »Bo cię wywiodłem z ziemi egipskiej, wykupiłem cię z domu niewoli, posłałem przed tobą Mojżesza, Aarona oraz Miriam. [5] »Ludu mój! Dalej, przypomnij sobie, o co zabiegał Balak, król Moabu? A co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, pomiędzy Szitim a Gilgal? Niech cię to przekona o sprawiedliwości dzieł PANA! [6] »Z czym mam się zbliżyć do PANA, z czym się pokłonić przed najwyższym Bogiem? Czy mam przyjść i złożyć całopalne ofiary, wziąć na spotkanie jednoroczne cielęta? [7] »Czy PANU podobają się tysiące baranów, miriady strumieni oliwy? Czy za me przestępstwo mam Mu dać pierworodnego, owoc mego łona za grzech mojej duszy? [8] »Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego PAN oczekuje od ciebie: Tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem. [9] »Głos PANA rozlega się w mieście, rozsądek zaś skłania do lęku przed Twoim imieniem: Zwróćcie uwagę na rózgę i Tego, który ją wyznaczył! [10] »Czy wciąż jest w tym mieście dom bezbożnego i skarby zdobyte bezprawiem, i miara skąpa, przeklęta? [11] »Czy mam uniewinnić to miasto mimo oszukańczych szal, mimo sakiewki z fałszywymi odważnikami? [12] »Zamożni wypełnili to miasto gwałtem, jego mieszkańcy mówią kłamstwa, posługują się językiem zdrady! [13] »Dlatego też Ja zadałem ci cios, spustoszyłem cię - za twoje grzechy. [14] »Będziesz jadł, ale się nie najesz - puste będzie twoje wnętrze. Wyniesiesz, lecz nie uratujesz, a co uratujesz, to wydam pod miecz. [15] »Zasiejesz, ale nie skosisz, wytłoczysz oliwki, lecz nie namaścisz się oliwą, podobnie z moszczem - nie napijesz się wina. [16] »Przestrzegałeś ustaw Omriego, robiłeś to, co w domu Achaba - postępowaliście według ich rad! Dlatego uczynię cię pustkowiem, twoich mieszkańców - pośmiewiskiem. Mój ludu, będziesz znosił pohańbienie! 
«  Księga Micheasza 5 Księga Micheasza 6 Księga Micheasza 7  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).