«  Księga Micheasza 7 Księga Nahuma 1 Księga Nahuma 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyrok na Niniwę. Zwój z widzeniem Nahuma z Elkosz. [2] »Bogiem zazdrosnym, wywierającym zemstę jest PAN. PAN mści się, jest władcą gniewnym; PAN jest mściwy względem swych wrogów, nieprzejednany względem swych nieprzyjaciół. [3] »PAN jest długo cierpliwy, [to Bóg] wielkiej mocy, PAN na pewno nie uniewinni winnego. Jego drogę znaczy sztorm oraz burza, chmury to pył spod Jego nóg. [4] »On gromi morze i wysusza je, za Jego sprawą wysychają rzeki. Wysycha Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. [5] »Góry drżą przed Nim, pagórki falują, ziemia wznosi się przed Jego obliczem, świat i wszyscy jego mieszkańcy. [6] »Któż się ostoi wobec Jego wzburzenia? I kto wytrzyma przypływ Jego gniewu? Jego gwałtowność rozlana jak ogień i skały przed Nim rozbite. [7] »Dobry jest PAN - jest schronieniem w dniu niedoli, troszczy się o tych, którzy szukają w Nim ratunku. [8] »Nadciągającą powodzią, zagładą zniszczy jej miejsce, a swoich wrogów będzie ścigał ciemnością. [9] »Co zamyślacie względem PANA? On przygotowuje zagładę - nie trzeba będzie jej powtarzać po raz drugi! [10] »Gdyż jak splątane ciernie, jak nieprzytomni z przepicia, jak słoma zupełnie sucha - tak zostaną zniszczeni. [11] »Z ciebie wyszedł ten, kto planował zło przeciw PANU, doradzał nikczemnie. [12] »Tak mówi PAN: Choć bezpieczni i tak liczni, będą skoszeni i przeminą, a ciebie, chociaż poniżyłem, już więcej nie poniżę. [13] »Wkrótce już złamię jego jarzmo, zdejmę je z ciebie, a twoje więzy - rozerwę. [14] »A co do ciebie, PAN rozkazał: Twe imię już nie przejdzie na potomstwo, z domu twego boga wytnę posąg ryty i lany; przygotuję ci grób, gdyż byłeś mało warty. [15] »(2:1) Oto na górach nogi zwiastuna! Ogłasza on pokój! Obchodź swe święta, Judo! Dopełnij swych ślubów! Bo już więcej nie przejdzie przez ciebie niegodziwiec - jest całkowicie zniszczony! 
«  Księga Micheasza 7 Księga Nahuma 1 Księga Nahuma 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).