«  Księga Nahuma 1 Księga Nahuma 2 Księga Nahuma 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(2:2) Nadciągnął pogromca! Dopilnuj umocnień! Obserwuj drogę! Włóż zbroję! Nabierz odwagi! [2] »(2:3) Bo PAN przywraca świetność Jakubowi równą świetności Izraela, gdyż splądrowali go grabieżcy i jego latorośle zniszczyli. [3] »(2:4) Tarcze walecznych całe w czerwieni! Wojownicy odziani w szkarłat! Rydwany błyszczą stalą gotowe do boju - i falują oszczepy. [4] »(2:5) Już po ulicach szaleją rydwany, turkoczą wszędzie po placach! Swoim wyglądem przypominają pochodnie, a mkną lotem błyskawic! [5] »(2:6) Obrona wzywa dowódców, lecz ci potykają się w marszu. Śpieszą na mury miasta, osłona - przygotowana! [6] »(2:7) Otwarto śluzy rzek - i pałac zatopiony! [7] »(2:8) I tak postanowiono: obnażyć ją i wyprowadzić! Służące jej zaś, poganiane, kwilą niczym gołębie i biją się w pierś. [8] »(2:9) A Niniwa? Jest jak sadzawka z wodą - i to od wielu dni! A oni uciekają! Stójcie! Stójcie! Lecz nikt się nie odwraca! [9] »(2:10) Rabujcie srebro! Rabujcie złoto! Nie ma końca ozdobom świetności pochowanym w skarbcach! [10] »(2:11) Pustka, pustkowie, spustoszenie! I serce w rozpaczy, i drżenie w kolanach, i dygotanie bioder, i wszystkie twarze pobladłe! [11] »(2:12) Gdzież ta jaskinia lwów? I gdzie żerowisko lwiąt, dokąd zachodził lew, gdzie była lwica i szczenię lwie - a nikt ich nie płoszył? [12] »(2:13) Lew już dość rozszarpał dla swych młodych! Dość już podusił dla swych lwic! Aż nadto łupu w jego norach, a w jego legowiskach zdobyczy! [13] »(2:14) Oto wystąpię przeciwko tobie - oświadcza PAN Zastępów. Puszczę z dymem twe rydwany, twoje lwięta pochłonie miecz! Usunę z ziemi twój łup i nie będzie już słychać głosu twoich posłów. 
«  Księga Nahuma 1 Księga Nahuma 2 Księga Nahuma 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).